Vil ha gransking

Sjukehusaksjonen Tankesmie lokalsjukehuset Nordvest ber riksrevisjonen granske sjukehussaka. Aksjonsgruppa meiner det nye fellessjukehuset rammar pasientbehandlinga på ein uakseptabel måte, skriv tk.no ( krev abbo.). Dei viser til økonomien i Helse Møre og Romsdal og meiner eigarane ikkje har god nok styring på prosessen.