Vil finne samlande løysingar

Regionråda i Romsdal og på Sunnmøre har sett i gang eit tett og omfattande samarbeid. Dei to siste dagane har regionråda vore samla for å diskutere viktige saker. Leiarane i råda har håp om at også Nordmøre kan bli med, og målet er å finne løysingar som er samlande. Dei tre leiarane er Jan Ove Tryggestad, Torgeir Dahl og Kjell Neergaard.

Jan Ove Tryggestad, Torgeir Dahl, Kjell Neerggard
Foto: Trond Vestre / NRK