Vil bli del av NTNU

Høgskolen i Molde ønsker å fortsette å vokse, og håper å bli en del av NTNU.

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde er en selvstendig institusjon. Det vil den nye rektoren endre.

Foto: Trine Jørgensen Aandahl / NRK

– Jeg tror vi bør fusjonere. Vårt styre har to ganger pekt på NTNU som mest aktuelle partner og vi skal forfølge det sporet for å se om det er aktuelt. Dersom vi kommer frem til en avtale med NTNU som gjør at vi kommer styrket ut, vil jeg jobbe for det, sier Steinar Kristoffersen, ny rektor ved Høgskolen i Molde, under åpningen av studieåret onsdag.

Vil fortsette å vokse

Steinar Kristoffersen, rektor ved Høgskolen i Molde

Rektor Steinar Kristoffersen vil jobbe for fusjon med NTNU.

Foto: Gunnar Sandvik

De siste åra har det pågått en diskusjon om hvorvidt Høgskolen i Molde skal fortsette å stå alene, eller bør jobbe for å bli en del av en større utdanningsinstitusjon. Styret har to ganger gått inn for å jobbe mot NTNU, og Kristoffersen, som ble valgt til rektor i mai, ønsker altså å jobbe videre med muligheten.

– Jeg tror ikke for eksempel undervisningskvalitet eller dybde og spenn i forskning påvirkes av organisasjonsstruktur, det handler mer om at vi er motiverte i jobben. Men et forpliktende samarbeid er nok en form for effektivsiering og en form for et ideologisk bilde, sier han.

Han legger til at det er viktig for Høgskolen i Molde å fortsette å vokse.

– Vi har ambisjoner som strekker seg utover i Europa, både når det gjelder å rekruttere studenter, og å betjene et næringsliv som i vår region er veldig internasjonalt i sin orientering. For at vi skal fortsette å vokse, og det må vi for å stå styrket i et stadig mer kompetetivt høgskolelandskap, trenger vi flere studenter enn dem som er oppvokst her, sier han.

NTNU har ikke hørt noe fra Molde

Rektor ved NTNU Gunnar Bovim under immatrikulering 2017

Gunnar Bovim ved NTNU under immatrikulering 2017.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

NTNU er Norges største universitet, etter fusjon med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund i 2016.

Nå ønsker altså også Høgskolen i Molde å bli en del av NTNU.

– Vi har ikke fått noen forespørsel fra Høgskolen i Molde om dette. Hvis Molde henvender seg til oss skal vi selvsagt ta godt imot dem og ta en god samtale om hva de ønsker, sier Gunnar Bovim, rektor ved NTNU.

Han sier at dersom en fusjon skal bli aktuelt, er enighet mellom fagmiljøene i Molde og ved NTNU det viktigste.

– Hvis jeg skal legge frem en fusjonssak for styret bør det være et felles ønske fra de mest relevante fagmiljøene hos oss og i Molde. NTNU er i gang med en omfattende fusjon nå, og sitter ikke og titter ut av vinduet for å se om det kommer flere snart, poengterer han.

Videre nevner han logistikk-miljøet i Molde som en interessant samarbeidspartner.

Steinar Kristoffersen opplyser at styret ved Høgskolen i Molde skal ha et møte 21. september, og at styret da har blitt lovt en plan for gangen videre mot fusjon.