Vil at prosessen blir stoppet

– Ansattinvolveringen er for dårlig, sier vara hovedtillitsvalgt for overlegeforeningen ved Volda sjukehus, Olav Brattli. Mandag har han hatt møte med alle overlegene i Volda etter at fagmiljøene ved Molde sjukehus forrige uke gikk ut og kritiserte manglende involvering av fagmiljøene i viktige prosesser i helseforetaket da det ble kjent at brystkreftkirurgien skal samles i Ålesund. – Vi vil at prosessen skal stoppes, og vil nå overbringe beslutningen fra legemøtet til ledelsen i helseforetaket, sier Brattli.