NRK Meny
Normal

Overleger langer ut mot helsetopper

Fagmiljøet ved Molde sjukehus kommer med krass kritikk mot ledere i Helse Møre og Romsdal. De etterlyser involvering av fagmiljøene i viktige prosesser.

Molde sjukehus
Foto: Roar Strøm / NRK

Nylig ble det kjent at alle brystkreftoperasjoner i Helse Møre og Romsdal i fremtiden skal utføres i Ålesund. Sykehuset i Molde når ikke opp til Helsedirektoratets minimumskrav på 100 operasjoner i året, som de mener må til for å sikre god kvalitet i behandlingen.

Sterk kritikk

Nå koker det i fagmiljøet ved sykehuset i Molde, der de er svært misfornøyde med at de ikke blir involvert i prosessen.

NRK er blant redaksjonene som nå har fått tilsendt et leserinnlegg underskrevet av seks overleger ved sykehuset, og som rbnett først publiserte i sin helhet. I dette innlegget rettes det kraftig kritikk rundt prosesser for utviklingen av spesialhelsetjenesten i fylket.

– Dette er noe vi har sett over tid at det har vært manglende involvering i viktige saker, og nå toppet det seg i denne saken. Det er ikke det at vi ikke vil rette oss etter nasjonale retningslinjer eller vedtak, men vi ønsker en god prosess, sier overlege Kjell Erik Strømskag til NRK.

Kjell Erik Strømskag

Kjell Erik Strømskag er overlege på Klinikk for akuttbehandling ved sykehuset i Molde.

Han er en av de seks overlegene som har signert innlegget, der de blant annet skriver at fagfolkene ved de fire sykehusene i liten eller ingen grad blir involvert, og at dette er en kritikk som har vært gjentatt flere ganger og i flere sammenhenger.

Videre skriver de at den faglige utviklingsplanen blir presset gjennom av administrasjonen.

– Det blir argumentert med at fagfolkene kan komme med sine synspunkter under høringsprosessen. Det vil si at vi ikke får være premissleverandører. Vi kan komme med våre synspunkter sammen med kommuner, privatpersoner og interesseforeninger etter at beslutninger er tatt, skriver overlegene.

Kjell Erik Strømskag understreker at dette ikke handler om Molde eller Ålesund, men om å sikre en så god spesialhelsetjeneste som mulig.

– Vi har mange gode fagfolk som trenger å blir hørt, sier Strømskag, som altså har skrevet under på inlegget sammen med overlegene Torgeir Sand Aas, Hashmat Ibrahimkhail, Sigurd Torvik Heian, Kenneth Klemetsen og Gunnar Størset.

Tar kritikken på alvor

De hevder videre at det ikke synes viktig for direktøren i helseforetaket å involvere fagfolkene i viktige avgjørelser og prosesser.

– Det er veldig leit at fagfolkene ikke føler seg involvert, noe som er viktig for Helse Møre og Romsdal. Foretaket vil arbeide aktivt med å ta med fagfolkene våre i arbeidet videre fremover i prosessen, sier direktør Espen Remme.

Portrett av mann

Espen Remme er administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Sissel Brunstad / NRK

Han gir sin støtte til fagdirektør Jo-Åsmund Lund, som sier de tar kritikken som kommer på alvor.

– Den kritikken som fremkommer oppfatter jeg som at deler av fagmiljøet mener at de har vært for lite involvert med utviklingsplanen. Vi har hatt som mål å involvere fagmiljøene bredest mulig, men tar denne kritikken på alvor og vil gjerne forsøke å forstå den, sier Lund til NRK.

Jo-Åsmund Lund

Jo-Åsmund Lund er fagdirektør i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Terje Reite / NRK

Når det gjelder den konkrete beslutningen om å samle brystkreftoperasjonene i Ålesund mener legene involveringen er helt fraværende.

– Vi som fagfolk ser at det er nasjonale føringer og gode faglige argumenter for å organisere dette viktige tilbudet på en annen måte. Vi mener at det er viktig at vi blir brukt i beslutnings- og gjennomføringsprosessene, skriver de.

Fagdirektør Jo-Åsmund Lund får også kritikk for at han etter snart ett år i sin stilling ikke har hilst på alle i fagmiljøene.

– Han har ikke vært innom fagmiljøene på sykehusene, ikke kommet hit og hilst på oss og diskutert vår situasjon og våre faglige ambisjoner, heter det blant annet i innlegget fra overlegene.

– Jeg har så klart vært ute i organisasjonen, og jeg skulle gjerne ha vært der enda mer. Det handler om å balansere en tettpakket hverdag og prioritere det som er viktigst å gjøre. Det er en vanskelig balansegang og jeg vil gjerne gjøre dette enda bedre. Vi er opptatt av å ha et godt samarbeid med fagmiljøene. Det skulle bare mangle, sier Lund.

Han sier at de nå først og fremst vil invitere til dialog med de som har frontet denne saken, for å forsøke å forstå hva som har sviktet og hvor de kan bli bedre.