Vedlikehald på høgspentnettet

På grunn av vedlikehald av høgspentnettet i Kristiansund blir det straumstans for kundar som er knytt til nettstasjonen Dragabukta, Naustveien frå klokka 09.00 til ca. klokka 12.00 i dag. Kundar knytt til nettstasjonen Havgapet blir også råka av vedlikehaldsarbeidet mellom klokka 10.00 og 12.00. Det melder NEAS.