Kraftlinje
Foto: Kjartan Trana / NRK

Straumbrot i Møre og Romsdal

Oppsummert

Veit du noko? Tips oss på mr@nrk.no

 • Nettet skal styrkast seier Listhaug

  Tysdag skal Statnett møte Istad Nett og Nordmøre Energiverk NEAS for å snakke saman om ei framtidig utvikling av straumnettet i Romsdal og på Nordmøre. Fleire næringslivsaktørar er uroa over straumtilhøva og saka er tatt opp på høgt politisk hald. I eit svar til stortingsrepresentant Else May Norderhus svarer olje- og energiminister Sylvi Listhaug at ho fylgjer nøye med på saka.

  Sylvi Listhaug
  Foto: Synnøve Hole / NRK
 • Straum på Bjørnsund

  Istad Nett dreiv feilsøking på Bjørnsund heile måndag, og sjølv om det var utfordrande å finne feilen, lykkast det til slutt. Utover natt til tysdag blei det dermed arbeidd med å rette feilen. I 03.30-tida skal alle ha fått straumen tilbake. Vel 150 kundar var ramma.

 • Vanskeleg å finne feilen

  Istad nett trur dei har funnet feilen som er årsaka til straumbrotet på Bjørnsund i Hustadvika kommune. På Twitter skriv dei at det har vore vanskeleg, men vil jobbe utover natta for å rette feilen.

Sæbø og bygdene rundt Hjørundfjorden i Ørsta har vore utan mobilsamband sidan uveret 1. nyårsdag. Dette gjer det vanskeleg for innbyggjarane å kommunisere med omverda, og i verste fall også i ein naudsituasjon.