Hopp til innhold

Uroa over Volda kommune

Volda kommune vurderer å seie opp tilsette for å få ein skakkøyrd kommuneøkonomi på fote. Det får Fagforbundet til å reagere.

Mariann Brandstad

Fylkesleiar Mariann Brandstad i Fagforbundet vil ikkje godta oppseiingar på grunn av dårleg kommuneøkonomi.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Fagforbundet er uroa over at Volda kommune vurderer å seie opp tilsette for å betre kommuneøkonomien.

– Økonomi ikkje grunn til oppseiing

Kommunen har til no i år eit meirforbruk i forhold til budsjettet på 17 millionar kroner, men Fagforbundet godtar ikkje oppseiingar på grunn av dårleg økonomi.

– Økonomi kan ikkje vere eit grunnlag for oppseiingar rundt om i kommunane, seier fylkesleiar i Fagforbundet, Mariann Brandstad.

Fagforbundet peikar på at så lenge behovet for tenestene er til stade, så er det ikkje haldbart å seie opp tilsette.

Fagforbundet er landets største fagforening for kommunetilsette, og berre i Møre og Romsdal har dei 17.000 medlemmer.

Volda sentrum

Volda kommune har til no i år eit meirforbruk på 17 millionar kroner.

Foto: Åse Widengren

Bekymra over utviklinga

Fylkeleiaren er ikkje berre uroa over at Volda vurdrer oppseiingar for å få ein skakkøyrd økonomi på fote.

Ho er også bekymra fordi forbundet får signal om liknande tankegang også i andre kommunar.

– Det er klart det er stor bekymring for at nokre kommunar ser på oppseiingar som ei løysing, seier Brandstad.

Eit kutt i stillingar vil gå ut over kommunale tenester som allereie er skorne inn til beinet, fryktar Brandstad.

– Stort sett er bemanningssida av dei kommunale tenestene så redusert allereie, at vi ser faren for dei tenestene som blir utsette. Skal ein då i tillegg byrje å kutte i stillingar, kjem ein inn i ein utruleg vondt sirkel.