Ulykke på Averøya

110-sentralen melder om ei trafikkulykke i Bådalen på Averøya. Skadeomfanget er så langt ukjent.