Trenden den same i Møre og Romsdal

Senterpartiet gjer det svært bra i ei meiningsmåling som respons Analyse har gjennomført for rbnett.no. I følge målinga har Sp gått fram fire prosentpoeng sidan september. Målinga viser også at Arbeidarpartiet har ein tilbakegang på 5,5 prosentpoeng, noko som er større enn for landet elles.