Trafikkulukke i Fræna

Naudetatane rykker ut til ei trafikkulukke på Moen mellom Elnesvågen og Malmefjorden. To køyretøy skal vere involverte, og alle har kome seg ut. Det eine køryefeltet er sperra, men det skal vere mogleg å kome seg forbi.