NRK Meny
Normal

Tøffe energikrav i Ap

Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Arbeiderparti vedtok søndag flere radikale krav overfor egen regjering i energipolitikken.

Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Arbeiderparti
Foto: Trond Vestre / NRK

Frustrasjonen på fylkesårsmøtet over manglende fremdrift i energipolitikken etter fem år med Arbeiderpartiet i regjering er stor.

Vedtaket er et felles vedtak med Sør-Trøndelag Ap og Nord-Trøndelag Ap.

I følge vedtaket er kraftsituasjonen med svært høye strømpriser i ferd med å lamme viktige sider ved samfunnsutviklingen.

Vedtaket krever at det settes i verk flere ekstraordinære tiltak i Midt-Norge.

Bort med egne prisområder

* Egne prisområder skal vekk, alternativt må staten kompensere for prisforskjellene både for husstander og næringsliv.

* Særlige tiltakspakker for energiøkonomisering i Midt-Norge

* Utbyggingsklare vindkraftprosjekt i Midt-Norge gis rammevilkår som gjør den konkurransedyktige.

* Overføringsnett som utløser nye vindkraftprosjekt i landsdelen prioriteres og forseres fra Statnetts side.

* Det settes fortgang i saksbehandlingen av omsøkt småkraftverk i Midt-Norge.

* Særlige støtteordninger rettet mot hele tiltakskjeden for bioenergiproduksjon i Midt-Norge.

* De mobile gasskraftverkene settes i drift.

Vil revurdere CO2- rensing

* Kravet om CO2-rensing fra første dag må revurderes i forbindelse med bygging av gasskraftverk.

* Arbeidet med overføringslinjene Fardal-Ørskog forseres.