Tekniske vanskar på ferjestrekning

Det er tekniske problem på ferjestrekninga Sølsnes-Åfarnes. Avgangen frå Sølsnes klokka 12.05 og frå Åfarnes 12.25 vert difor innstilt. Det opplyser Fjord1.