Hopp til innhold

Synfaring i Kristiansund

I dag skal styret i Helse Møre og Romsdal på synfaring i Kristiansund for å sjå på dei to tomtealternativa for eit spesialisthelsetilbod og eit distriktsmedisinsk senter. Dagens sjukehusbygg er det eine alternativet, medan det andre er å bygge nytt i tilknyting til kommunen sitt nye helsehus på Storhaugen.

Kristiansund sykehus
Foto: NRK