Sykkylven tar grep for å bedre legedekninga

Sykkylven kommune på Sunnmøre regner med å bedre legedekning i løpet av våren. Ventetid og misnøye fikk kommunens kontrollutvalg til å bestille rapport om legesenteret.

Sykkylven kommune

Ventetid og misnøye fikk kommunens kontrollutvalg til å bestille rapport om legesenteret i Sykkylven.

Foto: Inger Johanne Ruset / NRK

Det har vært rettet sterk kritikk mot legedekninga i Sykkylven kommune fra flere hold. En rapport viser at det bare er en kommune i landet som har flere pasienter per lege enn Sykkylven.

Nå har kommunen tatt grep for å ordne opp, ifølge rådmannen i kommunen.

– Nå er det også flere leger som ønsker å ha færre pasienter på sin liste fordi de ser at det er uheldig at det tar for lang tid. Dette er en sak som både legene og kommunen er interessert i å få en bedre løsning på, sier May-Helen Molvær Grimstad.

Flere kandidater har meldt seg til den ledige fastlegehjemmelen, og saka kommer til politikerne i slutten av måneden.

Avtale sagt opp

Ny rådmann i Sykkylven

Første steg på veien til bedre legetjeneste for innbyggerne i Sykkylven er økt legekapasitet. Nå er kommunen er i gang med å vurdere nye kandidater, ifølge rådmann May-Helen Molvær Grimstad.

Foto: Remi Sagen / NRK

Ventetid og misnøye fikk kommunens kontrollutvalg til å bestille rapport om legesenteret i Sykkylven. Den viser blant annet at pasientene har hatt grunn til å klage. I gjennomsnitt har fastlegene i Sykkylven hatt 2 727 pasienter.

Det er mer enn dobbelt så mye som ellers i landet.

I rapporten heter det også at legetjenesten i Sykkylven har vært organisert på måte som verken kommunen eller pasientene er tjent med, og at den bryter med intensjonen i fastlegeforskriften.

Nå er avtalen med det private legesenteret sagt opp,

– Vi har et samarbeid med legene og skal reforhandle den avtalen som er inngått og derfor vil de signalene som er gitt i rapporten være viktig for kommunen, sier May-Helen Molvær Grimstad.

Første steg på veien til bedre legetjeneste for innbyggerne i Sykkylven er økt legekapasitet. Nå er kommunen er i gang med å vurdere nye kandidater.

– Jeg håper vi i løpet av rimelig kort tid på våren kan få til en bedre legedekning enn det vi har i dag, sier Molvær Grimstad.