Hopp til innhold

Her streiker 390 arbeidere for første gang på over 70 år

De ansatte hos Norges største møbelkonsern har aldri vært i streik før. – Det er veldig spesielt, sier Edvard Lie, hovedtillitsvalgt ved Ekornes.

Trond Forbod, Martin Lutz og Gunnar Grimsmo, sammen med Edvard Lie tillitsvalgt.

Det ble en uvanlig dag for Trond Forbord, Martin Lutz, Gunnar Grimsmo og Edvard Lie. De har ikke opplevd streik ved Ekornes før.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

390 av de ansatte ved Ekornes sin møbelfabrikk i Sykkylven gikk mandag morgen ut i streik. Det er over halvparten av arbeidsstokken og dermed merkes streiken godt hos møbelgiganten.

– Det er veldig lite produksjon. Det er de uorganiserte som er her og jobber, sier hovedtillitsvalgt Edvard Lie.

Edvard Lie

Edvard Lie er hovedtillitsvalgt for medlemmene i Industri Energi ved Ekornes.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

25.000 arbeidere over hele landet gikk mandag ut i streik. Hos Ekornes i Sykkylven streiker de for å få bedre kjøpekraft. Selv om streiken ikke kom overraskende på føles situasjonen likevel uvant for både Lie og de andre ansatte. For møbelgiganten har ikke vært tatt ut i streik siden like etter krigen.

– Det er veldig spesielt, sier Lie.

Ekornes

Ekornes har flere anlegg, men det er kun fabrikken i Sykkylven som er rammet av streiken.

Foto: Silje Steinnes Bjerknes / NRK

Det synes Jørn Lade også. Han har jobbet i Ekornes i 22 år og er i streik for første gang.

– Det er litt rart, men det føles litt riktig ut også, sier Lade.

Jørn Lade

Jørn Lade mener de har hatt mange år med reell lønnsnedgang og tapt kjøpekraft.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Vurderer om de må stoppe all produksjon

Fabrikksjef ved Ekornes, Ola Arne Ramstad, merker også at aktiviteten er annerledes enn normalt. I noen avdelinger er det allerede full stopp.

– Produksjonen blir sterkt lammet. Det vil i neste konsekvens bety at vi får problemer med å overholde leveringstider ut til kundene våre, sier Ramstad. Han sier de nå fortløpende vurderer om de må permittere de som ikke er i streik og stoppe all produksjon.

Møbelkonsernet Ekornes hadde fulle ordrebøker og fikk en stor opptur under koronapandemien. Da produserte konsernet så mye møbler at de slet med å få tak i nok ansatte. Så snudde situasjonen og bedriften har det siste året vært gjennom flere runder med nedbemanning.

Ola Arne Ramstad

Ola Arne Ramstad, fabrikksjef på Ekornes, håper streiken blir kortvarig.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Ramstad sier at ordrereserven per i dag er ok. Mandag jobbes det for å redusere skadevirkningene av streiken. .

– Jeg håper streiken får ei avslutning så fort som mulig slik at vi kommer tilbake i normal drift, sier Ramstad.

Kunne ønske streiken ble unngått

Espen Remme, regiondirektør i NHO Møre og Romsdal, sier at den pågående streiken er en streik de helst skulle vært foruten. Han har forståelse for at det er krevende økonomiske tider for mange, men mener NHO la et godt tilbud på bordet som man kunne gått videre på for å finne ei løsning.

Espen Remme, regiondirektør i NHO Møre og Romsdal

Espen Remme, regiondirektør i NHO Møre og Romsdal håper på god dialog mellom partene for å unngå at streike ikke blir lenger enn nødvendig.

Foto: Eva Helene Storm Hanssen / Moment Studio

– For bedrifter betyr dette begrensninger og for en del stopp i produksjonen. Og der vi er nå, etter flere år med både pandemi og utfordringer med leveranser og krig i Europa, så er dette veldig krevende for bedriftene, sier Remme.

Han mener det er viktig nå med god dialog mellom partene i konflikten slik at streiken ikke blir langvarig.

– Konsekvensene av streik i dette formatet slår inn både på bedrifter og samfunnet for øvrig, sier han.

Stor streikevilje

Hovedtillitsvalgt ved Ekornes, Edvard Lie, sier at streikeviljen blant de ansatte er stor.

– Vi må streike til vi får noe utav streiken, og selv om det blir lenge så stiller vi opp, sier han.

NRK forklarer

Hva betyr årets lønnsoppgjør?

Hva forhandler de om?

I år er det mellomoppgjør. Det vel si at partene bare forhandler om penger. Det er arbeidstakerorganisasjonen LO og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som starter med forhandlinger for privat sektor.

Hva er frontfagsmodellen?

Lønnsoppgjørene i Norge gjøres etter frontfagsmodellen. Det betyr at privat, konkurranseutsatt industri forhandler først. Det setter en mal for oppgjørene for andre grupper. 

Hva krever LO?

LO krevde reallønnsvekst, det vel si at lønna må øke mer enn den antatte prisstigningen på 4,9 prosent. NHO ville ikke love reallønnsvekst, men mente at lønnsevnen hos bedriftene måtte bestemme.

Partene i frontfaget ble enige om en ramme på 5,2 prosent.

Hva med de som ikke er i frontfaget?

Ansatte i offentlig sektor forhandler i egne oppgjør. Flere grupper i det offentlige mener det er mulig å gi høyere lønnstillegg innenfor frontfagsmodellen. 

Hvordan foregår forhandlingene?

Lønnsoppgjør begynner med forhandlinger som kan føre til enighet eller brudd. Ved brudd blir det mekling hos Riksmekleren. Fører ikke meklingen fram, kan det bli streik.