Sunnmøre: Over 300 kommunepolitikere samlet til historisk stormøte

Kommunestyrerepresentanter fra 10 kommuner på Sunnmøre er mandag kveld samlet til felles kommunestyremøte om storkommuneprosjektet på Sunnmøre.

Sunnmørspolitikere om storkommune

Aldri før har så mange sunnmørspolitikere vært samlet til et felles kommunestyremøte. Her er ordfører i Stordal Eva Hove (Ap), ordfører i Skodje Dag Olav Tennfjord (H) og ordfører i Sykkylven Odd Jostein Drotninghaug (Sp)

Foto: Trond Vestre / NRK

Den historiske samlingen av lokalpolitikerne skjer i Øygardshallen i Giske. 10 kommuner på Sunnmøre forhandler om å lage en ny regionkommune der Ålesund er med. Målet er å komme frem til en intensjonsavtale 18. mars som de enkelte kommunene skal ta stilling til etterpå.

Ronny Harald Blomvik og Svein Harsjøen

To FRP-politikere i samtale om kommunereformen, Ronny Harald Blomvik i Sula og Svein Harsjøen i Haram.

Foto: Trond Vestre / NRK

Frem til nå er det stort sett ordførere, rådmenn pluss noen av de mest fremtredende kommunepolitikerne som har deltatt på møtene.

I flere av landkommunene er det motstand mot å gå inn i en storkommune sammen med Ålesund. Hvordan lokalpolitikerne vil håndtere saken vil bli helt avgjørende for utfallet. Møtet i Giske er ment å trekke flere lokalpolitikere inn i arbeidet.

Vekkelsesmøte

– Dette er det reneste vekkelsesmøtet, var det flere av tilhørerne som sa før stormøtet i Giske begynte.

Harry Valderhaug

Ordfører i Giske, Harry Valderhaug (KrF), ønsket velkommen i en litt uvant positur.

Foto: Trond Vestre / NRK

Ordføreren i Giske, Harry Valderhaug (KrF), fikk opp stemningen i salen da han kledde seg om til en litt gammeldags rockesanger og sang "Are you lonesome tonight".

Forsker ved by- og regionforskningsinstituttet, NIBR, Gro Sandskjær Hansen, presenterte erfaringene fra kommunereformen i Danmark og snakket om hvordan lokaldemokratiet kan ivaretas.

Et demokratisk fellesskap

Gro Sandkjær Hansen

Gro Sandkjær Hansen er forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Folk må føle at de er en del av et demokratisk fellesskap dersom en skal lykkes med dette. Det er ikke nok å føle et stedsfellesskap, en tilhørighet til bygda, sa Gro Sandskjær Hansen som la vekt på den politiske deltakelsen mellom valgene.

Sandskjær Hansen som har forsket mye på lokalpolitikk, viste til at folk er godt fornøyd med de kommune tjenestene, men at de føler at de i liten grad blir involvert.

– Å opprette kommundelutvalg som får delegert oppgaver og ansvar er en måte å gjøre dette på, sa Gro Sandskjær Hansen.

Ikke overbevist

Ronny Harald Blomvik

Tidligere ordfører i Sula, Ronny Harald Blomvik (Frp) skiftet ikke mening etter møtet i Giske mandag kveld.

Foto: Trond Vestre / NRK

I Sula har det vært stor motstand mot å gå inn i en felles kommune med Ålesund. Dette har en historisk bakgrunn. Sula løsrev seg fra Ålesund og ble en egen kommune i 1977. Frp-politiker og tidligere ordfører i Sula, Ronny Harald Blomvik ble ikke overbevist etter forskerens presentasjon av demokratiproblematikken.

– Jeg har vanskelig for å se at en slik storkommune vil styrke lokaldemokratiet. For det første skaper vi avstand og dersom vi får politikere som blir frikjøpt så vil ombudsrollen bli redusert. Hun viste til at 12 prosent i Danmark har fått budsjettansvar, men det hun a ingenting om er hva slags budsjettansvar de fikk, om det var reelt eller om det var å dele ut drops og glansbilder, sier Ronny Harald Blomvik.