NRK Meny
Normal

Nødnettet sviktet: 46 basestasjoner lå nede på det meste

Strømbrudd førte til at nødnettet sviktet en del steder under ekstremværet Tor. Mandag morgen var fortsatt en del basestasjoner ute av drift.

Ekstremværet Tor

Ekstremværet Tor slo ut strømmen og nødnettet flere steder i Møre og Romsdal

Foto: Remi Sagen / NRK

Ekstremværet slo inn over kysten fredag ettermiddag og raste med orkan styrke utover kvelden og natta på sin ferd nordover langs kysten.

Hustak ble revet av, båter slet seg, veger og broer var stengt, flytrafikken innstilt, mange mistet telefonforbindelse og strømmen falt ut en rekke steder. Også nødnettet sviktet enkelte steder.

Sårbart

Dagfinn Sjøvik

Dagfinn Sjøvik er leder for teknisk forvaltning i Direktoratet for Nødkommunikasjon.

Foto: Direktoratet for nødkommunikasjon

– Nå gikk Tor inn på kysten i et område som til sammen dekker 1200 basestasjoner i nødnett. På det meste hadde vi 46 stasjoner som lå nede og i tillegg var det 90 som gikk på batteri. Mandag morgen var det fortsatt 13 stasjoner som lå nede, sier Dagfinn Sjøvik, leder for teknisk forvaltning i Direktoratet for Nødkommunikasjon.

– Men er du fornøyd med det?

– Fornøyd kan vi aldri være så lenge det er basestasjoner som går ned. Men det er klart at det er ekstremt når vinden slår inn med en slik styrke som dette, og vi får strømutfall som gjør nødnettet sårbart. Vi skal gjøre en oppsummering nå i etterkant så jeg vil ikke trekke noen konklusjoner før vi har gjort den analysen, sier Dagfinn Sjøvik.

Avhengig av strømmen

Ifølge Direktoratet for Nødkommunikasjon var det Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane som fikk størst belastning på nødnettet var størst. I Møre og Romsdal var fortsatt fem stasjoner ute mandag morgen. Det er strømbruddene som fører til at nødnettet faller ut.

– Vi er som all annen infrastruktur i landet avhengig av at strømmen fungerer og at linjer er på plass. I dette tilfellet var det en del strømutfall som slo ut på nødnettet. Vi har da batteri-backup som varer i åtte timer på de aller fleste stasjonene, og så er det enkelte som har opptil to døgn med driftstid, sier Dagfinn Sjøvik.

– Men er strømmen ute i lengre tid så vil stasjonen gå ned. I tillegg kan det forekomme brudd på datalinjer inn til basestasjoner, noe som også ofte er forårsaket av strømbrudd, og som påvirker nødnettet.

Men Direktoratet for Nødkommunikasjon understreker at nødnettet har ovelappende dekning en rekke steder. Det betyr at nødnettet ikke nødvendigvis blir borte fordi om en basestasjon faller ut, dekninga opprettholdes av nærliggende basestasjoner.

Godt fornøyd

Svein Harsjøen

Politioverbetjent Svein Harsjøen er fagansvarlig for sambandet på Sunnmøre.

Foto: Birthe Bringsvor / NRK

Men selv om nødnettet falt ut under ekstremværet så er fagansvarlig for samband på Sunnmøre Svein Harsjøen fornøyd med hvordan det nye nødnettet har fungert siden dette ble innført.

– Våre erfaringer så langt er at nødnettet har fungert svært bra og betydelig bedre enn det gamle systemet vi hadde, selv om vi opplever utfordringer når ekstremværet slår inn, sier Svein Harsjøen.