Det nye nødnettet tålte ikke ekstremværet

Ekstremværet «Tor» var den første store prøvestenen for det nye nødnettet, etter at dette ble landsdekkende. Og nettet ser ikke ut til å ha bestått testen.

Eksplosjon i trafokiosk

Ekstremværet «Tor» innebar store påkjenninger for både mannskap og utstyr. På et tidspunkt var nødnettet vanskelig å bruke. Her holder politiet vakt ved en trafostasjon som eksploderte under ekstremværet.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Nødnettet er flekkvis ute i kommunene Ulstein, Hareid, Herøy, Sande og Ørsta. Situasjonen har vært slik siden klokken 19 fredag kveld. Dette området har godt over 30.000 innbyggere.

– Jeg kan bekrefte at politiet ikke har hatt kontakt med deler av nødnettet på Søre Sunnmøre siden i går kveld. Og situasjonen er akkurat den samme nå i kveld, sier operasjonsleder Jon Bratland.

Lørdag ettermiddag var dette helt ny informasjon for ledelsen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politistasjonssjef Ingmar Farstad i Ålesund.

Ingmar Farstad, Sunnmøre politidistrikt.

Foto: Iselin Nevstad Øvrelid / NRK

– Dette er slett ikke gunstig. Det er akkurat i slike situasjoner som ekstremværet «Tor» er et eksempel på at nødnettet skal hjelpe oss. I nødssituasjoner kan nødnettet være avgjørende for samhandlingen med å berge liv, sier Ingemar Farstad. Han er leder for politiet på Sunnmøre.

1. desember 2015 ble det nye nasjonale nødnettet åpnet for kommunikasjon mellom nød- og beredskapsetatene i hele Norge. Under ekstremværet «Tor» spilte nødnettet en avgjørende rolle for at etatene kunne spille godt sammen i en kritisk situasjon.

Allerede dagen etter at «Tor» herjet langs kysten, har politiet rapportert om problemene. Det er nå Politiets fellestjeneste som skal ta tak i utfordringen med nødnettet. Også den lokale sambandsansvarlige skal nøste i saken.

– Feilene begynte utover kvelden. Og det er riktig at nettet er flekkvis ute over store deler av Sunnmøre, sier Farstad.

Politiet har rapportert inn problemene og Farstad sier at dette er feil som skal utbedres. Han tror ikke dette er problemer som kommer til å vare ved.

– Vi fikk først rapporter om at kvaliteten på lyden i nettet var dårlig. Det var ikke mulig for operasjonsleder å høre hva som ble sagt. Men denne gangen kunne man bruke mobiltelefon i stedet.

Ekstremværet Tor

Det var enorme krefter i sving under ekstremværet «Tor».

Foto: Remi Sagen / NRK

Siden nyttårsorkanen i 1992 har norskekysten vært utsatt for en rekke ekstremvær, der krisehåndteringen har vært utsatt for kritikk. Mye av kritikken har handlet om dårlige kommunikasjonsforhold som har gjort samhandlingen mellom etatene vanskeligere enn nødvendig.

I rapportene etter orkanen «Dagmar» kommer det tydelig frem at verken mobilnettet eller nødetatenes interne kommunikasjonssystemer var gode nok.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Lodve Solholm, var blant dem som den gang presiserte at både mobilnettet og sendenettet for kringkasting måtte forbedres. Under «Tor» var det kun et fåtall radio- og mobilsendere som falt ut på grunn av strømbrudd.

Lørdag formiddag informerte politiet NRK om at det hadde vært kosmetiske problemer med lydkvaliteten i nettet. Senere lørdag kveld kom det altså frem at nettet lå helt nede i store deler av Sunnmøre.

– Vi bor i et værhardt område. Og med digitale systemer er det kanskje ikke så lett, når trær faller over strømledninger og setter systemer ut av drift. Men dette er ikke bra. Det er jo akkurat i slike situasjoner nødnettet skal hjelpe oss, sier Farstad.

Molde dagen etter Tor

Slik ser det ut i Molde dagen derpå, lørdag etter at ekstremværet «Tor» har herjet.

Foto: Roar Strøm