Strakstiltak fra helseforetaket

Helse Møre og Romsdal ber ansatte og studenter som har vært i, eller hatt besøk fra, kommunene på østlandet som er berørte av utbruddet av mutert koronavirus, om å ikke møte ved sykehus eller andre institusjoner ved Helse Møre og Romsdal.

Har besøket skjedd denne helga (fra og med fredag klokka 01.00) skal vedkommende i karantene i ti dager. Helseforetaket oppfordrer dem det gjelder om å teste seg på dag fem, men resultatet vil ikke påvirke karantenetida.

Dersom besøket fant sted før denne helga, skal man teste seg og vente til resultatet er klart før man går på jobb. Ved negativ test skal man likevel bruke munnbind på jobb, og teste seg på nytt etter sju dager.

Tiltakene gjelder til ny informasjon er gitt, skriver helseforetaket i en e-post.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL