Byggingen av ferjefri E39 kan bli starten på et nytt industrieventyr

– For å bygge en fergefri E39 må det til et teknologiløft, og et slikt teknologiløft kommer ikke av seg selv.

Prosjektleder Olav Ellevset og Konsernsjef Gunvor Ulstein

Olav Ellevset og Gunvor Ulstein er skjønt enig om at en fergefri E39 vil by på et hav av muligheter.

Foto: Aina M. H. Hauge

Olav Ellevset er prosjektleder for E39 i Vegdirektoratet. Foran et engasjert og lyttende publikum pekte han på at alt ligger til rette for dem som vil være med på å utvikle ny teknologi. Det var MAFOSS som hadde invitert han til å innlede på et åpent møte i Ulsteinvik onsdag om Hafast.

–Vi kan være med å finansiere forskning ved NTNU eller Chalmers i Sverige dersom noen tar utfordringen, sa prosjektlederen.

Selv om han ikke våger å love et nytt industrieventyr, har han stor tro på at industrien har store muligheter om de velger å bli med på å løse de store utfordringene en fergefri E39 har å by på.

Tro på stål

Ulstein Verft

Verftsnæringa vil kunne nyte godt av fergerfi E39. Her fra Ulstein verft.

Spesielt innen stålkonstruksjon er mulighetene store, mener han og viser til at Norge hadde god kompetanse både på stålproduksjon og brobygging tidligere. Sterkoder i Kristiansund har tidligere vært med på å bygge bro ved Bergen og det er ingen ting i veien for at også verft i dag skal kunne gjøre det samme, understreket Ellevset.

Prosjektlederen mener at de formelle prosessene som reguleringsplaner og lignende vil ta så lang tid for de ulike delprosjektene frem mot fergefri E39, at en vil ha god tid til å drive med teknologiutvikling.

Det er ikke først og fremst ny teknologi som må på plass, men å kombinere allerede kjent kunnskap og teknologi, mener Ellevset.

–Når det gjelder stålproduksjon bør vi kunne ta den tilbake til Norge gjennom å robotisere produksjonen og dermed bli konkurransedyktige i forhold til utlandet, sier prosjektlederen som viser til at Vegdirektoratet spør industrien hva de trenger for å ta utfordringen.

– Er ikke der muligheten ligger

–Dette er ikke noe for oss, svarer Gunvor Ulstein.

Ulstein er både styreleder i Hareid Fastlandssamband AS og Ulstein Group.

– For oss er det viktigere de mulighetene som vil komme som et resultat av bedre infrastruktur når E39 blir fergefri, sier Ulstein.

Hun ser frem til at olje og gassmiljøet i Kristiansund blir knyttet nærmere sammen med den maritime klyngen sørover langs Mørekysten.

Når ulike bransjer knyttes sammen og fagmiljøene møtes, oppstår ny innovasjon, sier Ulstein. Hun har lenge vært en pådriver for at Vegdirektoratet skulle ta kontakt med offshoremiljøene, fordi hun mener at ved å koble kompetansen Norge har på vei med kompetansen innen offshoremiljøet, vil det skape nye muligheter. Hun opplever at veimyndighetene har lyttet til henne, og at de på alvor har begynt å høre på industrien.

– Jeg har mer tro på at selskap som Aker Solution og store offshoreverft kan være med på disse viktige samferdselsprosjektene, sier konsernsjefen som entusiastisk sier at det vil begynne en helt ny tid når disse veiprosjektene er ferdig.

Det er Ellevset helt enig i, og sier at en fergefri E39 vil være en "Gamechanger".