Stor Nato-øving

Den store Nato-øvinga Trident Juncture, som mellom anna skal gå føre seg i Møre og Romsdal i haust, utløyser ei ekstraløyving til politiet si tryggingsteneste PST. Ekstraløyvinga er på 12,8 millionar kroner. Løyvinga knyter seg til etterretning, livvakt- og vernetiltak av myndigheitspersonar og handtering av etterretningstrussel, framgår det av forslaga til revidert nasjonalbudsjett.