– Vi betaler mengder med penger i en sak vi har full kontroll på

Idrettslaget mener Ålesund kommune krever firedobbel forebygging mot legionellabakterien. Nå er saken klaget inn til Fylkesmannen.

Sigmund Rødal viser frem varmtvannanlegget på huset

Legionellabakterien kan smitte i dusjen og føre til en alvorlig lungebetennelse som i ytterste konsekvens kan være dødelig.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Spjelkavik Idrettslag frykter ekstrakostnader og skade på hus dersom de må desinfisere dusjanlegget fire ganger i året slik Ålesund kommune krever. Idrettslaget mener Helsedirektoratets regler bare krever én desinfiseringsrunde årlig for å holde bukt med legionellabakterien. Saken har pågått siden 2014, og er nå klaget inn til Fylkesmannen. Til nå har de brukt 100.000 kroner på dusjanlegget.

Perry Holen

Leder i idrettslaget Perry Holen er kritisk til kravene fra kommunen. Kravene er basert på Folkehelseinstituttets rådgivende anbefalinger som er langt strengere enn Helsedirektoratets lovgivende krav.

Foto: Synnøve Hole

– Det er synd om vi skal betale mengder av penger hvis dette viser deg å være en bagatellmessig sak vi har full kontroll på, sier leder i Spjelkavik IL, Perry Holen.

For strenge krav

Sigmund Rødal har 25 års erfaring som yrkeshygieniker i Arbeidstilsynet og har tatt på seg saken for lokalidrettslaget. Han mener at de ved å redusere til én desinfisering av dusjene i året allikevel fyller kravene fra myndighetene.

– Regelverket krever at vi skal ha et system for å forebygge denne typen infeksjonssykdommer, og det mener vi at vi har.

Rødal mener regelverket kommunen vil ha er strengere enn det som er nødvendig, og stiller spørsmål ved hvorvidt kommunen har grunnlag for de strenge kravene.

– Vi forstår ikke helt om kommunen baserer seg på regelverket eller om de baserer seg på råd fra andre instanser som ikke utøver myndighet, sier Rødal

Ålesund kommune forklarer at de forholder seg til de faglige anbefalingene og den nasjonale veilederen fra Folkehelseinstituttet om hvilke forebyggende tiltak man skal ha mot legionella.

– Spjelkavik idrettslag velger å ikke følge de anbefalingene som står i den nasjonale veilederen. Ålesund kommune legger til grunn de nasjonale anbefalingene og mener at det ikke er utført nok forebyggende tiltak mot legionella fra Spjelkavik idrettslag, sier kommuneoverlege Victoria Natvig.

Idrettslaget mener likevel at Ålesund kan synes å ha strengere krav enn øvrige kommuner i landet.

– Jeg har hatt en forespørsel til teknisk sektor i Norges idrettsforbund og de hadde ikke kunnskap om at dette var aktivert på samme måte rundt i landet, forteller Rødal.

Kan skade anlegget

I tillegg til store kostnader for idrettslaget som de har løst på dugnad, frykter de at hyppige behandlinger av dusjanlegget vil kunne skade fasilitetene.

– Med 30 år gamle bygningsmasser og masse varmtvann som kommer ut her, blir det mye kondens og det renner av tak og vegger. Det er tremateriale og det har ikke godt av å bli vått på denne måten, forklarer han.

Holen mener det er en sak som burde vært avsluttet for lenge siden, og ser frem til en konklusjon i saken.

– Klart, hvis de får medhold i at dette er regelverket sin intensjon så skal vi rette oss etter det, sier Rødal.