Hopp til innhold

Pasient døde av legionella i Stavanger: – Trist sak for alle parter

Sykehuset har satt i gang omfattende kartlegging for å finne årsaken til dødsfallet.

Stavanger universitetssjukehus (SUS)

En pasient er død av legionella i Stavanger. Per nå mistenker ikke sykehuset at det er ytterligere smitte.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

En pasient døde denne måneden etter å ha fått påvist infeksjon med legionella ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

– Undersøkelser gir grunn til å tro at pasienten er blitt smittet av legionella under oppholdet hos oss, sier Elisabeth Farbu, viseadministrerende direktør ved SUS i en pressemelding (ekstern lenke).

Elisabeth Farbu Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger

Viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu ved SUS.

Foto: Svein Lunde

Sykehuset oppgir at dødsfallet skjedde i oktober, men vil ikke gå nærmere inn på når av hensyn til pasienten og de pårørende.

– Når dette nå skjer, er det alvorlig for sykehuset, for den det gjelder og familien. Det er en trist sak for alle parter, sier smittevernoverlege Jon Sundal ved SUS til NRK.

Det er personer med svekket immunsystem som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom. Det er ikke mistanke om ytterligere legionellasmitte på sykehuset.

– Vi har ikke funnet noen større avvik hos oss. Det har heller ikke Stavanger kommune, som har hatt tilsyn, sier Sundal.

Jon Sundal, smittevernoverlege, Stavanger universitetssjukehus (SUS)

Smittevernoverlege Jon Sundal ved SUS.

Foto: Marte Skodje / NRK

Flere tiltak skal redusere risikoen

Sykehuset har rutiner for å overvåke om det finnes legionellabakterier i vannet. Det er nå utført ytterligere undersøkelser ved ulike avdelinger.

De viser funn av bakterier i håndvasker, men det er ingen økt forekomst av legionella. Legionellaverdiene er innenfor akseptabelt nivå, ifølge SUS.

Sykehuset oppgir at de har satt i verk flere tiltak for å redusere risikoen for ytterligere smitte:

  • Økt årvåkenhet og utvidet testing av pasienter med alvorlig lungebetennelse.
  • Mer intens spyling av dusjer som ikke brukes regelmessig.
  • Hyppigere testing på faste steder, i dusjer og vasker, for å kunne følge utviklingen over tid. Til vanlig tas det stikkprøver.
  • Utvidet måling av nivået av klordioksid. Klordioksid tilsettes i vannet i blant annet helseinstitusjoner for å redusere legionellanivået.

Les også: Like mange legionellasyke under pandemien – hjemmedusjen kan ha skylda

Sreerekha S. Ramanand, forsker ved NORCE, tar vannprøver i dusjene i Tastahallen i Stavanger.
Sreerekha S. Ramanand, forsker ved NORCE, tar vannprøver i dusjene i Tastahallen i Stavanger.

Større utbrudd i 2001

I august 2001 var det et større utbrudd av legionella i Stavanger. I alt 28 personer ble syke, og sju av disse døde.

Smittekilden viste seg å være et kjøletårn på hotellet Radisson SAS Atlantic.

Sundal var sentral under smittesporingen og arbeidet med utbruddet.

– Det var veldig dramatisk og vi husker det godt. Settingen var annerledes, men sykdomsbildet for den smittede er likt, sier han.

Les også: Legionella har kosta millionar – nå er hallen stengt igjen

Tastahallen
Tastahallen