Søkjer etter Herner i Ørsta

Politiet leiter søndag føremiddag med helikopter etter Maja Herner, som forsvann etter ein fjelltur på Saudehornet i fjor vinter. Store styrkar har leitt etter den polske kvinna i lang tid.

Maja Herner og Saudehornet
Foto: Einar Orten Trovåg (NRK) og privat