Smøla eneste med flest kvinner

Smøla er den eneste kommunen i Møre og Romsdal som har flere kvinner enn menn i det nye kommunestyret. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av kjønnssammensetninga i de nye kommunestyrene etter valget. Av 17 kommunestyrerepresentanter i Smøla er ni kvinner. I Arbeiderpartiets gruppe er fire av seks kvinner. Ap-politiker Ragnhild Rødahl er glad for at Smøla går foran, men er overrasket over at kommunen er den eneste. Flere av kommunene i Møre og Romsdal har en sterk overvekt av menn i kommunestyret. I Gjemnes er 13 av 17 kommunestyrerepresentanter menn. I Molde er 40 av 59 menn.