Slo rekorden frå 2014

I 2018 reiste over 1.120.000 passasjerar over Ålesund lufthamn Vigra. Aldri har så mange brukt flyplassen i løpet av eit år. Den førre rekorden, frå 2014, blei slått med om lag 17 000 passasjerar. Innanlandstrafikken har auke med vel tre prosent, medan det er særleg rutene til Gdansk i Polen og Kaunas i Litauen som står for veksten i utanlandstrafikken.

SAS på Vigra
Foto: Avinor