CRJ 900 fra SAS
Foto: SAS

Ålesund lufthavn, Vigra

Oppsummert

Ålesund lufthavn på øya Vigra utenfor sunnmørsbyen er Møre og Romsdals største flyplass.

 • Ny rekord på Vigra

  I juni reiste tilsammen 112.031 passasjerer over Ålesund lufthavn, Vigra. Aldri tidligere har så mange benyttet flyplassen i en enkelt måned. Den gamle rekorden var fra juni 2014 da 107.983 passasjerer reiste til og fra Vigra, melder Avinor.

  Ålesund lufthavn Vigra
  Foto: Tore Ellingseter / NRK
 • Likar tildeling dårleg

  Norsk flygeleiarforeining har kome med ei bekymringsmelding til Samferdsledepartementet etter at det spanske selskapet Saerco er tildelt ansvaret for flysikringstenester på Vigra. I Spania er gründeren av selskapet mellom anna skulda for korrupsjon, og leiar i flygeleiarforeininga, Robert Gjønnes, stiller spørsmål med om Avinor har følgt sine eigne etiske retningslinjer.

  Flytårnet på Vigra
  Foto: Remi Sagen / NRK
 • Spansk selskap overtar

  Det spanske selskapet Saerco overtar driften av flykontrollen ved Ålesund lufthavn fra 1.mars 2020. Avinor understreker at sikkerhet er helt grunnleggende for luftfarten, og det har derfor vært viktig for selskapet å sikre at den høye sikkerhetsstandarden i Norge videreføres. Saerco driver i dag tårnene ved flere store lufthavner i Spania, og kommer til å tilby de som i dag jobber i tårnet på Vigra tilbud om jobb i det nye selskapet.

  Ålesund lufthavn Vigra
  Foto: Remi Sagen / NRK
 • Passerte 100.000 passasjerar

  Over 100.000 personar reiste med Wizz Air si rute mellom Ålesund og Gdansk i fjor. Med det er ruta til Gdansk den største utanlandsruta til lufthamna om ein måler tala på passasjerar. Det skriv Avinor i ei pressemelding. Dei meiner at ruta dekkjer eit stort behov for polske arbeidarar som reiser til og frå jobb, i tillegg til at mange reiser på ferie til Polen. I 2018 var det daglege avgangar mellom Ålesund og Gdansk i høgsesongen, og fem i veka i lågsesongen, skriv Avinor.

 • Slo rekorden frå 2014

  I 2018 reiste over 1.120.000 passasjerar over Ålesund lufthamn Vigra. Aldri har så mange brukt flyplassen i løpet av eit år. Den førre rekorden, frå 2014, blei slått med om lag 17 000 passasjerar. Innanlandstrafikken har auke med vel tre prosent, medan det er særleg rutene til Gdansk i Polen og Kaunas i Litauen som står for veksten i utanlandstrafikken.

  SAS på Vigra
  Foto: Avinor