Slik skal Kristiansund finansiere kulturhus til 595 millioner kroner

– Det er ikke akkurat en liten sum det er snakk om, sier rådmann Just Ingebrigtsen i Kristiansund om de 595 millioner kronene kommunen må lete frem for å finansiere det nye kulturhuset.

Operahus Kristiansund

Her kan du se hvordan arkitektfirmaet CF Møller tenker at det nye opera- og kulturhuset i Kristiansund kan bli.

Foto: CF Møller

I februar bestemte rådmannen at det nye opera- og kulturhuset i Kristiansund måtte utsettes, på grunn av den høye prislappen på 880 millioner kroner.

I november – ni måneder etterpå – er tonen en ganske annen.

Mandag presenterte rådmannen nemlig en plan for hvordan kommunen skal klare å finansiere nybygget, som er utarbeidet av arkitektfirmaet CF Møller.

Dermed går formannskapet inn for de nye planene, og sender saken videre til bystyret for vurdering innen 1. mars 1014.

Ferdig innen syv år?

Just Ingebrigtsen

Rådmann Just Ingebrigtsen i Kristiansund sier regionen trenger sårt et nytt opera- og kulturhus.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Vi har kuttet ut den planlagte skolen, og fjernet to av etasjene. I tillegg fins det heller ingen hallplan, noe som vil kutte kostnadene betraktelig, sier Ingebrigtsen.

Rådmannen sier den nye prislappen vil bli 595 millioner kroner, og at estimert byggestart er 2017. Dermed sparer man inn 280 millioner kroner fra første forslag.

Det betyr at det nye opera- og kulturhuset kan stå ferdig i 2019–2020.

– Har man virkelig råd til dette?

– Det er riktignok ingen liten sum, og vi må nok selge unna noe for å få råd. Samtidig må vi trappe ned på både bygg og aksjer for å kunne investere.

– Regionen trenger dette

Ingebrigtsen sier de ikke har råd til å låne opp hele byggesummen, men at de ser for seg en delvis lånefinansiering.

På spørsmål om hva kommunen vil si til kritikerne som mener det er viktigere med sykehjemsplasser enn kulturhus, svarer Ingebrigtsen at sykehjem er viktig, men at lokalsamfunnet trenger dette kulturtilbudet.

– Regionen har et sterkt behov for nytt opera- og kulturhus, men det endelige vedtaket blir opp til bystyret.

Opera kulturhus kristiansund
Foto: CF Møller