Frykter en lokaliseringsdebatt for det nye politidistriktet

Tirsdag ble det klart at Møre og Romsdal får ett politidistrikt. Men hvor politimesteren og hans stab skal sitte, det er enda ikke avgjort. I Kristiansund er de klare for å kjempe for å få politimesteren, sier varaordfører Kjell Neergaard.

Harald Tom Nesvik

Harald Tom Nesvik (Frp) frykter ny lokaliseringsstrid i Møre og Romsdal.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Klokken 18:00 tirsdag la Erna Solberg, justisminister Anders Anundsen og Venstres Iselin Nybø frem den nye politireformen. Reformen skal blant annet kutte antall politidistrikter fra dagens 27 til 12, slik NRK meldte mandag morgen.

Iselin Nybø, Erna Solberg og Anders Anundsen

Iselin Nybø, statsminister Erna Solberg, og justisminister Anders Anundsen la tirsdag frem den nye politireformen.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Det er kommet mange og tydelige beskjeder om behov for endring, og reformen svarer på disse utfordringene. Nå må det handles, ikke utredes mer, sa statsminister Erna Solberg da de la frem reformen.

Frykter lokaliseringsdebatt

Det er politidirektoratet som skal bestemme hvor de 12 nye politimestrene skal ha sitt kontor og sin stab.

– Men når man skaper et administrasjonssted hvor politimesteren har kontor, så betyr ikke det at en skal flytte politiet dit. Det betyr bare at man skal ha politimesteren der. Det betyr at man kan ha viktige politifunksjoner spredd rundt omkring i ulike deler av politidistriktet. Det er viktig for å sikre at man har politikraft også andre steder enn der hvor hovedsetene blir, sa justisminister Anders Anundsen på pressekonferansen.

Hvor politimesteren i Møre og Romsdal skal sitte er enda ikke avgjort.

Parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Harald Tom Nesvik, vil ikke bidra til å være med på en lokaliseringsdebatt.

– Jeg er mye mer opptatt av å få politikraft ut i distriktene. Dette er en nær-politireform som skal sikre at når vi har behov for politikraft, så er de der vi bor. Vi skal ha flere politifolk ute for å gjøre de operative tingene for å få en bedre tjeneste for publikum, sier Nesvik.

Men han innrømmer at han frykter en lokaliseringsdebatt.

– Men det viktige er jo hvor polititjenestemennene blir lokalisert. Hvor politimesteren sitter, det blir han og en stab, det viktigste er å sørge for at vi får raskere utrykning, sier Nesvik.

Spesielle utfordringer i Møre og Romsdal

Ifølge Nesvik er det naturlig at Møre og Romsdal blir ett politidistrikt.

– Vi har særskilte utfordringer i forhold til fjordkrynsinger i fylket, Ormen Lange, Tjeldbergodden, turistrafikk i Geiranger, veier som stenges nattetid og store avstander – alt dette er gode argumenter for at Møre og Romsdal bør være et distrikt.

Vil kjempe for å få politimesteren

Kjell Neergaard

Varaordfører i Kristiansund Kjell Neergaard, vil kjempe for å få politimesteren til Kristiansund.

Foto: Roar Halten / NRK

Varaordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, er fornøyd med at Møre og Romsdal får ett politidistrikt. Men han er tydelig på at de vil kjempe for å få politimesterens kontor i Kristiansund.

– Når Sunnmørsposten tidligere i dag skrev at den nye politimesteren skal sitte i Ålesund, så er vi glad for at det nå viser seg at den avgjørelsen ikke er tatt enda, men at det blir en prosess på det, sier han.

For det er en kamp varaordføreren håper Kristiansund vinner.

– Vi skal bruke våre faglige argument for hvorfor politimesteren skal være i Kristiansund.

– Hva er dine argument for at politimesteren bør være på Nordmøre?

– Vi har sokkelberedskapen som et viktig argument, vi har faglig gode argument, og for oss er også skeivfordelingen av statlige arbeidsplasser et godt argument, sier han.

– Tåler Møre og Romsdal en ny fogderidebatt?

– Det må vi bare ta. Det hadde vært det beste om vi kunne ha kommet til enighet uten en fogderikamp. Nå har flere fylkespolitikerne sagt at neste gang det skjer noe så skal vi hjelpe Kristiansund. Nå har de sjansen til å vise at de mener det. men det får den videre prosessen vise, sier han.

Laster kart, vennligst vent...