NRK Meny
Normal

Dette er planen for de 12 nye politidistriktene

Regjeringen og Venstre vil ifølge VG redusere antall politidistrikter kraftig. Her kan du se hvordan Politireformen vil påvirke ditt distrikt.

Ålesund politistasjon

Regjeringa vil kutte drastisk ned i antall politidistrikt og politikontorer. Her fra politistasjonen i Ålesund, Sunnmøre politidistrikt.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Antall politidistrikter skal ned fra 27 til maksimalt 12 når Politireformen legges frem på onsdag. Antall distrikt skal mer enn halveres, også antall politikontorer skal ned.

VG har fått tilgang til oversikten over hvordan de nye 12 politidistriktene er planlagt.

Avisa skriver at Høyre, Frp og Venstre er enige om å kutte tallet på politidistrikt til 12. De tar forbehold om at det kan skje endringer, men at det er usannsynlig siden forhandlingene har foregått i månedsvis.

Slik er planen for ditt distrikt

1. Østfinnmark: Østfinnmark politidistrikt
2. Nord: Troms fylke og Vestfinnmark politidistrikt
3. Nordland: Nordland fylke
4. Trøndelag: Nord- og Sør-Trøndelag fylke
5. Møre og Romsdal: Møre og Romsdal fylke
6. Vest: Hordaland politidistrikt og Sogn og Fjordane fylke
7. Rogaland: Rogaland fylke pluss Sirdal kommune og Sunnhordland/Haugaland politidistrikt
8. Agder: Vest-Agder unntatt Sirdal kommune og Aust-Agder fylke
9. Sør-Øst: Telemark, Vestfold, Buskerud fylke og Asker og Bærum politidistrikt
10. Oslo: Oslo politidistrikt
11. Øst: Follo, Romerike og Østfold politidistrikt
12. Innlandet: Oppland og Hedmark fylke

– Politikraft tilgjengelig i hele landet

Antall politi- og lensmannskontor kan også bli kraftig redusert.

– I dag er det 354 lensmannskontorer og politistasjoner, kun fire prosent av de er døgnåpne. Det vil si at 96 prosent av lensmannskontorene er stengt på kveldstid og i helger, fortalte Høyres Anders B. Werp, nestleder i Justiskomiteen til NRK mandag.

Regjeringas løsning er at patruljering skal sørge for at folk opplever politiets tilstedeværelse.

– Vi har sett en sentralisering av politiets ressurser de siste årene med dagens politistruktur. Så har det vært en gravitasjon til de største politidistrikene. Det skal vi nå gjøre noe med ved å stille større politikraft tilgjengelig i hele landet, sier Werp.

Politiets fellesforbund er skeptiske til drastiske kutt. De mener at politiet mister nærheten til publikum, og dermed også muligheten for å gjøre en god arbeidsoppgave.