NRK Meny
Normal

Slakter styringen av Helse Midt-Norge

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV slakter måten som både Helse Midt-Norge og helseminister Bent Høie har håndtert sjukehussaken i Møre og Romsdal på. Tirsdag kveld blir innstillingen fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite offentliggjort.

Per Olaf Lundteigen

Per Olaf Lundteigen kommer med sterk kritikk mot helseministeren og Helse Midt-Norge.

Foto: NRK

Et mindretall i komiteen kommer med svært kraftig kritikk mot helseminister Bent Høie og Helse Midt-Norges håndtering av sjukehussaken i Møre og Romsdal.

19. desember avgjorde helseminister Bent Høie at det nye sjukehuset i fylket skulle bygges i Molde og ikke i Kristiansund.

Kritikken rammer både helseministeren og Helse Midt-Norge.

Her er hovedpunktene i kritikken:

  • Det har vært mange lukka styremøter.
  • Det har ikke vært ført protokoller på avholde møter.
  • Det har vært instruksjon fra ministeren om å avsette en direktør.
  • Planprosessen frem mot tomtevalget var uryddig.
  • Høie påvirket prosessen til fordel for Molde.

(Saken fortsetter under videoen)

Helseminister Bent Høie får flengande kritikk både frå SV, Arbeidarpartiet og Senterpartiet etter sjukehussaka. Men kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget vil ikkje stille mistillitsforslag til ministeren.

– Jeg har aldri vært med å behandle en sak som vi har brukt så mye tid på som denne, sier saksordfører Per Olaf Lundteigen.

Han håper at komiteens behandling kan bidra til å gjenreise tilliten til helsevesenet.

– Det var viktig å gjøre dette grundig for å få svar på alle de spørsmålene som er reist i saken både fra dem som liker de ene standpunktet i saken og det andre. Dette er et forsøk på å gjenskape tilliten til den offentlige forvaltningen, sier Lundteigen.

Les også: Sjukehusstriden i Møre og Romsdal

Høyre og Frp bagatelliserer

Det er ikke enighet i komiteen om sterk kritikk mot Høie.

– Høyre og Frp bagatelliserer deg som har skjedd, mener Lundteigen. NRK har foreløpig ikke fått svar fra Høyre og Frps representanter i komiteen.

Venstre, KrF og Miljøpartiet De Grønne har inntatt en mellomposisjon der de ikke er med på sterk kritikk, men der de heller ikke frikjenner Høie helt.

– Vi må vente og se på hvor mye kritikk Venstre, KrF og Miljøpartiet er med på i Stortinget. Saken er på langt nær ferdig i dag, sier Lundteigen.

– Beslutningen må ha allmenn tillit. Sjukehussektoren er viktig for alle, og er et spørsmål om liv og død. Da må vi ha et system med folkestyre og ikke toppstyring og administrasjonsstyring, sier Lundteigen.

Det er ikke aktuelt å reise mistillitssak mot Høie ifølge Lundteigen. I denne omgangen nøyer de rødgrønne partiene seg med å gi sterk kritikk.