Skule står tom grunna busstreik

Fræna vidaregåande skule er hardt råka av busstreiken. I dag er det ingen elevar på skulen fordi nesten alle elevane er avhengige av buss for å kome seg dit, opplyser rektor Arne Tjelle. All undervisning går føre seg digitalt så lenge streiken varer.

Rektor Arne Tjelle ved Fræna vgs
Foto: Roar Strøm / NRK

Pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge