Skodje-ordføreren: Avtale om sammenslåing skal være klar på onsdag

Ordføreren i Skodje, Dag Olav Tennfjord (H), har godt håp om at Skodje, Sandøy og Ålesund kan bli en felles kommune i fremtiden.

Dag Olav Tennfjord

det var en optimistisk Skodje-ordfører Dag Olav Tennfjord som kom ut etter møtet med Sandøy og Ålesund mandag morgen.

Foto: Trond Vestre / NRK

De tre kommunene startet samtaler etter at velgerne vraket avtalen om en storkommune på Sunnmøre.

Mandag morgen var det forhandlingsmøte mellom Skodje, Sandøy og Ålesund på rådhuset i Ålesund.

– Det har gått veldig bra. Jeg er veldig fornøyd både med prosessen og det at vi nå kan se helt konkrete resultater som vi kan vise til, sier Dag Olav Tennfjord.

Avtaletekst

Onsdag skal det være et nytt møte mellom de tre kommunene. Da skal den endelige avtaleteksten gjøres ferdig

– Det betyr at vi kan legge den frem for formannskapet på onsdag. Avtalen blir et tillegg til den gamle intensjonsavtalen som ble inngått mellom de ti kommunene. Vi spisser avtalen i forhold til de kommunene som fortsatt er med, og der vi prøver å konkretisere hva dette betyr for folk flest, sier Dag Olav Tennfjord.

– Vi er nå faktisk med på å forme den fremtidige utviklinga av Ålesund by. Vi setter ved bordte og legger føringer for den utviklingen, og jeg er overbevist om at dette blir veldig positivt for de som deltar nå, sier Tennfjord.

Ikke tid til innbyggerhøring

Intensjonsavtalen som ble inngått mellom 10 kommuner på Sunnmøre, ble lagt frem for folkeavstemninger og innbyggerhøringer. En ny avtale mellom Skodje, Sandøy og Ålesund er det politikerne som skal avgjøre uten at innbyggerne blir hørt.

– Det er ikke tid til å gjennomføre ytterligere høringer. Vi baserer oss på det vi har gjort så langt så er det kommunestyret som må gjøre sin innstilling. Vi forholder oss til tidsfristene, og 1.juli er absolutt siste frist. Vi skal ha kommunestyremøte 29. juni der avtlen blir grundig behandlet, sier Dag Olav Tennfjord.

Håper å få med Haram

I forhandlingene har Sandøy kommune spilt inn Hamnsund-sambandet som prioritert samferdselsprosjekt som en ny felles kommune skal jobbe for. I tillegg har Skodje spilt inn Storfjordsambandet, sier Skodjeordføreren som har håp om å få med seg Haram i neste runde.

– Det gjør vi absolutt. Innbyggerne i Skodje peker klart på at Haram er en kommune de ønsker å ha med. Det samme gjør innbyggerne i Sandøy, sier Dag Olav Tennfjord.