Hopp til innhold

– Nå kan vi søke om støtte

Skateboard er nå godkjent som ny idrettsgren i Norges Skateboardforbund. – Dette letter arbeidet for ildsjelene, sier leder for Ørsta brettklubb, Christopher Woldsund.

Skating i Møre Skatehall

Arrangement i Møre Skatehall. Skateboard er blant de nye OL-grenene i 2020, noe som betyr at norske skatere kan forsøke å kvalifisere seg for deltagelse.

Foto: Ørsta Brettklubb

På idrettsstyremøte torsdag ble det klart at skateboard nå er offisielt medlem av Norges idrettsforbund, organisert under Snowboardforbundet. Det er en god nyhet for leder av Ørsta brettklubb, Christopher Woldsund.

Christopher Woldsund og Lise Stangvik

Leder i Ørsta Brettklubb, Christopher Woldsund, forteller at hallen har åpent for alle tirsdag, torsdag og søndag, og så er det jenteskating på onsdager. Lise Stangvik har vært styremedlem og er ansvarlig for jenteskatingen.

Foto: Ørsta Brettklubb

– Fordelen med å komme inn under forbundet er at vi nå kan søke om midler på samme måte som andre idretter. Da vi etablerte Møre Skatehall var det en stor jobb fordi vi da gikk som en uorganisert idrett. Nå som vi blir regnet som en organisert idrett kan vi også søke om pengene som idrettsforbundet fordeler til kommunene.

Klubben må betale husleie på Møre Skatehall som de bruker og drifter flere dager i uka.

– Vi i klubben drifter hallen på dugnad og det er en kabal å få det til å gå opp med vakter som er myndige og kan ta ansvar for dem som skater. Det er klart at med bedre støtte så letter det arbeidet for ildsjelene som får dette til å skje. Uten det engasjementet og alle de timeverkene vi legger ned der, så er det umulig å få dette til.

Bedre garanti nå

Woldsund sier at de til nå har lagt ned mye arbeid i å skaffe sponsorer og inntekter for å få det til å gå rundt.

– At vi nå kan søke om støtte fra idrettsforbundet ser jeg på som veldig positivt.

Han har selv sønner som går på både fotball og håndball og sier at det er det samme ildsjel-arbeidet som gjøres der.

– Forskjellen er at de har en garanti for at hallen står der med tanke på at de er organisert. Selv om det skulle være dårlig oppslutning for et av årskullene på fotball så vet de at de blir sponset likevel. Da vil man stille sterkere.

Får påvirke selv

Woldsund mener også at dette er et steg i riktig retning for at brettaktiviteten skal kunne styre seg selv.

– Det er viktig at det er brettfolk som er med på å utvikle sin egen aktivitet fremfor organisasjoner som strengt talt ikke har innsikt i hva det går ut på, eller som ikke er utøvere.

Skatekurs for barn i Møre Skatehall

Her har klubben skatekurs for barn. Klubben har hatt mulighet til å søke om penger over grasrotandelen fordi de har lagt under frivillighetsforbundet.

Foto: Ørsta Brettklubb

Han tror populariteten til sporten bare vil øke.

– Det vi ser her hos oss er at generasjonen som var den første som skatet nå har unger og at vi nå organiserer for våre barn. Der håndball og fotball har gått i arv før, der er vi fortsatt i startgropen.