Skal diskutere kutt

I dag samler sjukehusdirektør Nils Kvernmo ledergruppa for å diskutere forslag til kutt og omstilllinger som de sju klinikkene har jobba med i sommer. Kvernmo er pålagt av styret å kutte kostnader som tilsvarer 130 årsverk. Utover høsten varsler direktøren en prosess med involvering der ansatte og tillitsvalgtee får si sitt før det blir konkludert. Neste styremøte blir den 25.september.

Nils Kvernmo besøker Volda sjukehus
Foto: Terje Reite / NRK