NRK Meny
Normal

Sykehusdirektøren fornøyd etter møte med ansatte

Den konstituerte direktøren i Helse Møre og Romsdal, Dag Hårstad, var mandag på introduksjonsrunde ved sjukehusene på Nordvestlandet. Målet med dagen var å gjenskape tillit.

Dag Hårstad

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Dag Hårstad, vil ha bedre kommunikasjon mellom de ansatte og ledelsen.

Foto: Roar Halten / NRK

Hårstad sier han er fornøyd med møtene både i Molde og Kristiansund.

– Det var to gode møter. Hensikten var å være synlig og tilgjengelig for å høre hva ledere og ansatte er opptatte av, sier han.

Luftet frustrasjonen

Han sier at det var litt forskjell på innholdet i møtene.

– I Kristiansund er det betydelig frustrasjon rundt beslutningsprosessen. De gir også uttrykk for at det må bli en fornyet tillit til eieren vår, sier han.

Hvordan skal du få de to miljøene til å samarbeide?

– Det var ikke et hovedtema på møtet i dag. Først må vi få luftet ut den frustrasjonen som er i forhold til prosessen som fortsatt går. Da tenker jeg først og fremst på høring i Stortinget, sier han.

Hårstad sier han har forståelse for at folk er frustrerte.

– Jeg forstår godt at Kristiansundsmiljøet føler at dette er ugreit og det er selvfølgelig en ting vi kommer til å jobbe med, sier han.

Ikke beroliget

Tillitsvalgt for legene ved Kristiansund sykehus, Åge Austheim, ble ikke særlig beroliget etter møtet. Han sier det er mange sterke reaksjoner på det som har skjedd og kaller prosessen for illegitim.

– For vår del i Kristiansund har vi ikke noen aksept for det vedtaket som har kommet fordi det har fremkommet på den måten det er gjort. Vi ser ikke at det danner seg en felles basis å gå videre på. Det som er vårt krav er at prosessen må granskes. Og før det har skjedd er det ikke etter vårt syn noen som er klar til å gå videre, sier han.

Mener vedtaket ikke kan bli stående

Austheim tror ikke avgjørelsene i fremtiden vil bli noe bedre.

– Ikke hvis det ikke ryddes opp. Problemet sitter på leder- og styrenivå i Helse Midt-Norge. Det som har skjedd må nødt å belyses i sin fulle bredde. Den som henviser til taushetsplikten må fries fra den.

– De må gjerne svare til kontrollkomiteen i en åpen høring slik at dette kan belyses i sin fulle bredde. Vi mener at vedtaket som er gjort er et brudd på foretaksloven og kan ikke bli stående, sier han.

Ikke nok at Kinserdal går

Austheim mener det ikke hjelper at styreleder i Helse Møre og Romsdal, Stein Kinserdal, går av.

– Det gjenoppretter ikke noen tillit at bare han går. Det her er et stort problem og det ligger først og fremst i Helse Midt-Norge-systemet.

Vil lytte til ansatte

Den konstituerterte direktøren, Dag Hårstad, var først på besøk i Molde.

– Hensikten med møtet er at toppledelsen er tilgjengelig og synlig. Med det mener jeg at jeg er interessert i å høre hva som rører seg og hva som er tankene i Molde, så skal jeg lytte til det og ta det med meg videre. Så skal jeg gjøre det samme i Kristiansund, sa administrerende direktør, Dag Hårstad.

Et fullsatt auditorium lyttet, og applauderte, til hva den ferske direktøren hadde å si under sitt første møte med ansatte og tillitsvalgte ved sjukehuset i Molde. Media fikk ikke være til stede under møtet.

Kaotisk

Hårstad innrømmer at situasjonen fortsatt er svært krevende, selv etter vedtaket om å legge det nye fellessjukehuset til Hjelset utenfor Molde.

– Situasjonen er langt ifra optimal. Jobben min blir nå å skape så mye ro som mulig i organisasjonen, og det å holde ledelsesapparatet samla, så skal vi komme oss gjennom denne stormen også.

Den kaotiske situasjonen som har utviklet seg de siste ukene gir de ansatte ved sjukehusene ekstra belastninger, mener den administrerende direktøren.

– Det er veldig krevende for de ansatte å stå midt i det her. Men det jeg hører, og det de ansatte har bestemt seg for, er at pasientbehandlinga skal gå som normalt, og pasientene skal ikke merke noe til dette. Det synes jeg er en veldig profesjonell holdning.

Fremmer tilgjengelighet

Jørgen Andvig

Jørgen Andvig, hovedtillitsvalgt i Yngre legers forening ved Molde sjukehus var positiv etter det første møtet med ny sjukehusdirektør.

Foto: NRK

Han sier likevel at diskusjonene og reaksjonene som har kommet i løpet av de siste ukene – og vil oppstå den kommende tida, vil håndteres og besvares.

Hårstad ønsker at tilgjengeligheten som vises ved mandagens besøk skal lage et bilde av hvordan ledelsen skal opptre ovenfor de ansatte og offentligheten. I Molde ble den holdningen tatt imot med åpne armer.

– Møtet med den nye direktøren var veldig positivt, sa Jørgen Andvig, hovedtillitsvalgt i Yngre legers forening ved Molde sjukehus.

– Vi opplever ham som en åpen person som kommer inn i en relativt hektisk periode. Det er naturligvis vanskelig for ham, men positivt for oss at han er så tilgjengelig. Vi opplever at han tar oss på alvor, sa Andvig.