Sjekkar rasvegen før 20. juli

Konsulentselskap skal risikovurdere riksveg 70 Oppdølstranda i Sunndal.

Det er konsulentselskapet Multiconsult som har fått oppdraget frå Statens vegvesen.

Vurderinga skal gjerast innan 20. juli i år.

Risikovurderinga vert viktig når Statens vegvesen skal vurdere om vegen skal stengast fram til ny tunnel står ferdig.