Semje om fiskeri

Noreg og Russland er samde om neste års fiske i Barentshavet. Totalkvoten for torsk er sett til 725 000 tonn, Noreg får fiske 328 697 tonn. Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) og forhandlingsleiar Arne Benjaminsen er fornøgde med avtalen.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik og Arne Benjaminsen
Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK