Seivika - Tømmervåg

  • Snart ordinær trafikk

    I rute 50 blir det avgang frå Sandvika klokka 11.15. Etter det blir det ordinær trafikk mellom Seivika og Tømmervåg. Avgangane frå Tømmervåg har vore innstilde i dag, etter at ei ferje køyrde inn i kaia ved midnatt.

  • Alternativt samband

    I rute 50 Seivika-Tømmervåg blir sambandet trafikkert over Seivika-Sandvika. Første avgang klokka 06.30 fra Seivika. Overfartstida er omlag ein time. Det er tekniske problem i Seivika-Tømmervåg.

  • Seivika-Tømmervåg innstilt

    På fylkesveg 680 er ferjestrekninga Seivika-Tømmervåg innstilt på grunn av tekniske problem. Omkjøring via fylkesveg 682 og europaveg 39. Via ferjesambandet Arasvika - Hennset.