Sa nei til Sykkylven etter tøff debatt

Et flertall i kommunestyret i Stranda sa nei til å gå i forhandlinger med Sykkylven med tanke på sammenslåing. Det skjedde etter en opphetet og følelsesladd debatt.

Kommunestyret i Stranda

Forhandlinger om sammenslåing med Sykkylven ble avvist av flertallet i kommunestyret i Stranda.

Foto: Trond Vestre / NRK

Venstre, Høyre, KrF og Frp hadde fremmet en interpellasjon med krav om at Stranda tok opp igjen samtalene med Sykkyven med utgangspunkt i den intensjonsavtalen som ble inngått i 2016.

Bakgrunnen for dette kravet er de økonomiske konsekvensene av å stå alene, men det ble også hevdet at Stranda vil slite med å klare tjenesteproduksjonen dersom kommunen ikke slår seg sammen med Sykkylven

For Stranda vil det bety et nedtrekk økonomisk på 3,1 millioner kroner årlig. For Stranda kommune er dette mye penger

Ordføreren i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp), gjorde det klart i sitt svar at han ville vente til det ble avgjort hva som vil skje med Liabygda, og med de to bygdene Eidsdal og Norddal. Fylkesmannen skal utrede om Liabygda skal flyttes fra Stranda til nye Fjord kommune, og om Eidsdal og Norddal skal flyttes fra nye Fjord kommune til Stranda.

Vil avvente

Jan Ove Tryggestad

Jan Ove Tryggestad (Sp) er ordfører i Stranda kommune.

Foto: Trond Vestre / NRK

I denne sammenheng har Tryggestad argumentert for at Stranda bør slå seg sammen med Norddal og Stordal som fra 2020 skal utgjøre nye Fjord kommune

– Ordføreren er ikke prinsipiell motstander av kommunereformen, men vil med bakgrunn i den pågående grensejusteringsprosessen for Liabygda være noe avventende til en ny prosess. I tillegg så har vi søknaden fra bygdene Norddal og Eidsdal om grensejustering til Stranda, sa Jan Ove Tryggestad.

Skuffet

Frank Sve

Frank Sve (Frp) var skuffet over ordførerens svar.

Foto: Trond Vestre / NRK

Frank Sve (Frp) svarte at han var skuffet, men ikke overrasket over svaret.

– Det er lite sannsynlig at Stranda blir slått sammen med Norddal og Stordal. Norddal og Stordal har sagt blankt nei. De sier fortsatt blankt nei. Det er synd at Stordal og Norddal at de har den holdningen, men det betyr at vi står igjen med Sykkylven som det eneste alternativet, sa Frank Sve

Symbolpolitikk

Amalie Birkhol

Amalie Birkhol (V) mener konsekvensene ved å stå alene er svært alvorlige.

Foto: Trond Vestre / NRK

Den yngste representanten i kommunestyret, Amalie Birkhol (V) var svært kritisk til ordføreren, og Senterpartiet og Arbeiderpartiet som er flertallspartiene i kommunestyret.

– Jeg forstår ikke at vi skal ha to partier som stritter imot. Det er helt uforståelig å gjøre et vedtak som betyr at det er helt greit at vi mister 3,1 millioner kroner årlig. Men det mest alvorlige er tjenesteproduksjonen. Vi sliter med legevakt, vi sliter med barnevern, vi sliter med psykisk helsevern. Det virker for meg som vi skal styres av symbolpolitikk, sa Amalie Birkhol.

På steingrunn

Den videre debatten ble opphetet. Flere hevdet at den innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført, ikke hadde vært god nok. Ordfører Jan Ove Tryggestad mente at det ville være i strid med folkeviljen å gå nye runder med Sykkylven.

– Jeg fulgte alle diskusjonene og alle innleggene som kom da dette var oppe. Alternativet med Sykkylven falt på steingrunn. Fra Geiranger og Hellesylt kom det klare svar om at gamle Sunnylven ville søke seg bort fra Stranda. Er dere helt blinde for de demokratiske spillereglene?

– Jeg ser mulighetene

Men Martin Bostrøm (Frp) stilte seg uforstående til å avvise Sykkylven. Han mente at diskusjonen om kommunestruktur var for mye styrt av frykt.

– Vi må se fremover, og jeg ser mulighetene i en sammenslåing med Sykkylven.

Men med 14 mot 11 stemmer avviste kommunestyret i Stranda forhandlinger med Sykkylven nå.