Russland krever 90 millioner i kausjon

Situasjonen er fortsatt fastlåst for reketråleren «Remøy» som ble tatt inn til Murmansk av den russiske kystvakten 10. mai.

Tråleren Remøy
Foto: fiskebat.no

Nå krever Russland 90 millioner i kausjon for reketråleren, skriver Fiskebat.no på sine nettsider. Båten eies av Remøy Havfiske i Fosnavåg i Herøy kommune i Møre og Romsdal.

Kausjonskravet er mer enn 10 ganger større enn fangstverdien som er om bord i båten. Det norske utenriksdepartementet er koblet inn i saken.

Ansvar

– Kravet står på ingen måte i forhold til realitetene i saken, og dette kravet gjør at situasjonen ikke er mulig for rederiet å håndtere. Dessuten ligger ansvaret hos norske myndigheter. Vi hadde håpet at saken skulle få en rask avklaring, sier administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk i en pressemelding som er lagt ut på organisasjonens egen nettside.

Årsaken er en formalitetsfeil i lisensdokumentene som tråleren må ha for å fiske i russisk sone. Lisensieringen av norske fartøy som skal fiske i russisk sone, er et forhold mellom Norge og Russland.

Rederiet hadde søkt norske myndigheter om lisens for å fiske på en norsk rekekvote i russisk sone.

– Viktig at saken får en snarlig løsning

Både rederiet og det norske generalkonsulatet i Murmansk har sørget for at mannskapet blir tatt godt vare på.

– Det er ingen tvil om at dette er en stor belastning for både mannskapet og rederiet. Derfor er det viktig at saken får en snarlig løsning, sier Audun Maråk.

Både norske fiskeri- og utenriksmyndigheter jobber nå med å få båten frigitt. Fiskebåt og rederiet skal ha et møte med parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, for å drøfte situasjonen.