Fiskeridirektoratet glemte å krysse av i skjema - norsk tråler holdt tilbake i Russland i ei uke

Fiskeridirektoratet innrømmer at de ved en feil ikke krysset av for rekefiske for reketråleren «Remøy» i sin søknad til russiske myndigheter. Det er fortsatt usikkert når tråleren med et mannskap på 17 kan returnere til Norge.

Tråleren Remøy

RUSSISK KONTROLL: Tråleren «Remøy» måtte gå inn til Murmansk etter kontroll av papirer.

Foto: fiskebat.no

Tråleren skulle fiske reker på norsk kvote i russisk del av Barentshavet, noe som krever lisens fra russiske myndigheter. Lisensen er det Fiskeridirektoratet på vegne av trålrederiet Remøy Havfiske som må søke om.

Krysset ikke av i skjema

Fiskedirektoratet søkte om lisens, men ved en feil ble det ikke krysset av for rekefiske, sier kommunikasjonsdirektør Olav Lekve i Fiskeridirektoratet.

– Jeg kan bekrefte at det ser ut til at det ble gjort en glipp da lisenssøknaden ble sendt til russiske myndigheter.

Er det riktig at det ikke ble kryssa av for rekefiske?

– Ja, Det er riktig at reker ved en glipp ble utelatt da vi sendte inn den søknaden, sier kommunikasjonsdirektør Olav Lekve.

Kommunikasjonsdirektør i Fiskeridirektoratet Olav Lekve

Kommunikasjondirektør i Fiskeridirektoratet, Olav Lekve, innrømmer at de gjorde en feil.

Foto: Fiskeridirektoratet

Russiske myndigheter innvilget søknaden fra Fiskeridirektoratet. I følge interesseorganisasjonen Fiskebåt AS varslet Fiskeridirektoratet rederiet om at alt var i orden.

Det ble ikke oppdaget at papirene ikke ga rett til rekefiske. Dermed gjennomførte M/S Remøy rekefiske i russisk sektor.

Audun Maråk - administrerende direktør i Fiskebåt

KRITISK: Administrende direktør i interesseorganisasjonen Fiskebåt, Audun Maråk mener saken burde vært løst for lenge siden.

Foto: Marius Beck Dahle / Fiskebåt

På vei til Tromsø og ut fra russisk område for å skifte mannskap, kom inspektører fra russisk kystvakt ombord for å kontrollere tillatelsene for fiske i russisk sone.

Russisk inspeksjon

Fartøyet manglet lisens for å fiske reker, og måtte gå inn til Murmansk. Fiskebåt AS hadde håp om at det siste rettsmøtet i går skulle gi tråleren tillatelse til å forlate Russland, men det skjedde ikke.

Mannskap på tråleren «Remøy» bekrefter i dag at fartøyet fortsatt ligger oppankret i havna i Murmansk. Det er uvisst når de kan gå til Norge.

– Burde vært løst

Interesseorganisasjonen Fiskebåt AS mener saken burde vært løst for lenge siden.

– Vi hadde jo håpet at et godt samarbeid mellom Norge og Russland kunne ført til at Fiskeridirektoratet kunne sendt et brev til Murmansk og sagt at vi beklager, vi har gjort en feil, og at det ville finnes en rask løsning.

I stedet har båten blitt liggende en hel uke i Murmansk. Dette er naturligvis veldig uheldig, sier administerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk.