Reketråleren «Remøy» er fri fra arrest

Reketråleren «Remøy» er nå på vei til Tromsø etter tre uker i arrest i Murmansk.

Remøy holdt tilbake av FSB i Murmansk

Tråleren og mannskapet som har vært ufrivillig lenge i Murmansk er nå på vei til Tromsø og er ventet å være fremme der lørdag.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Olav Remøy, styreleiar i Remøy Havfiske

Olav Remøy, styreleder i Remøy Havfiske, sier det har vært tre veldig travle uker.

Foto: Arne Flatin / NRK

– Vi er svært glade for at mannskap og båt nå er på vei til Tromsø. Mannskapet som er om bord har vært under et stort press, og vi er derfor glade for at vi nå kan ønske dem velkommen hjem, etter åtte uker på sjøen, sier Olav Remøy, styreleder i Remøy Havfiske i en pressemelding fra Fiskebåt.

Tråleren har vært holdt tilbake i Murmansk siden 10. mai. Grunnen var at en avgjørende kolonne i lisensskjemaet ble stående tom da direktoratet skulle søke russiske styresmakter om rekefiske for reketråleren.

Tatt lang tid

Da styrelederen fikk høre hva som var feil regnet han med at dette ville bli løst raskt. I stedet utviklet situasjonen seg til det han kaller uvirkelig.

– Det er skremmende at en så liten sak skal få store konsekvenser og ta så lang tid. I forhold til den bagatellmessige feilen som ble gjort i utgangspunktet, burde denne saken vært løst umiddelbart. Når båten nå kommer til Tromsø, skal vi losse, bunkre drivstoff, skifte ut resten av mannskapet, og få den ut på fiske igjen så snart som mulig.

Ni av mannskapet på 17 fikk reise hjem fredag 26. mai, og båten har deretter hatt ei minimumsbemanning med åtte personer.

Ingen kausjon

Remøy sier det har vært en iherdig innsats fra flere som har gjort at det nå ble en løsning og trekker frem både Utenriks- og Fiskeridepartementet. Remøy sier til NRK at de det siste døgnet merket at saken var i ferd med å utvikle seg i en positiv retning.

– Det er vi veldig takknemlige for. Dersom dette skulle løses gjennom det russiske rettssystemet hadde det trolig vært langt frem til en løsning, sier Remøy.

Russland krevde 90 millioner i kausjon for båten, men både Remøy og utenriksminister Børge Brende sier at det er funnet løsninger innenfor russisk regelverk som ikke innebærer krav om å stille kausjon i denne saken.

Børge Brende

Utenriksminister Børge Brende sier at de har prioritert saken høyt og er glad det nå kom en løsning.

Foto: Tove Bjørgaas, NRK

– Jeg er glad for at båten med kaptein og mannskap kan forlate Russland og dra tilbake til Norge. Denne saken er blitt høyt prioritert fra norsk side, sier han.

Saken om ulovlig fiske av reketråleren er fortsatt under behandling i det russiske rettsvesenet.