Remøysaken: – Rederiet vil at departementet tar halve boten

MOSKVA (NRK) Rederiet som eier reketråleren Remøy har tatt kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet for å dele på boten som det er ilagt av russiske myndigheter.

Remøy holdt tilbake av FSB i Murmansk

FIKK MILLIONBOT: Remøy Havfiske AS har godtatt en bot på 8,1 millioner kroner etter at tråleren ble tatt av den russiske kystvakten i mai.

Foto: Bård Wormdal

En domstol i Murmansk 9. desember 2017 slo fast at Remøy Havfiske og kapteinen på båten Kjetil Ervik var skyldig i brudd på de russiske fiskeribestemmelsene.

De ble dømt til å betale henholdsvis 5,4 millioner kroner og 2,7 millioner kroner i bot. Rederiet har nå bestemt seg for ikke å anke.

Les også: «Remøy» får millionbot frå Russland

–Dette har vært en stor belastning for både mannskapet og rederiet, og vi har derfor valgt ikke å gå videre med saken, skrev rederiet i en pressemelding, sendt ut av havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt.

Glemt å krysse av

Det var 10. mai den moderne norske reketråleren Remøy ble arrestert i av den russiske kystvakten i en rutinekontroll i Barentshavet øst for Vardø. Remøy hadde ikke brutt noen av bestemmelsene for fiske i russisk sone. Men "noen" hadde glemt å krysse av for rekefiske i de lisenspapirene som båten og rederiet hadde fått fra Fiskeridirektoratet.

Dermed ble Remøy beordret inn til Murmansk, der det ble stilt krav om 90 millioner kroner i kausjon for å sette båten fri. Saken kom opp på politisk nivå der blant annet fiskeriminister Per Sandberg ringte sin russiske kollega Ilja Sjestakov.

Slik var spillet i kulissene for å få den norske reketråleren ut av Russland

Etter tre uker fikk Remøy forlate Murmansk, mot en garanti fra norske myndigheter om at en eventuell bot blir betalt.

Remøy i Murmansk

Reketråleren lå i mai tre uker for anker i Murmansk før den fikk gå tilbake til Norge

Foto: Bård Wormdal / NRK

Spleiselag om boten?

Siden den gangen har saken vært oppe i det russiske rettssystemet fem ganger, før en dom falt i desember. Selv om Remøy Havfiske i pressemeldingen før jul skrev at de synes at dommen er urimelig fordi det ikke er begått noen brudd på fiskereglene, så fulgte de rådet fra sine advokater om ikke å gå videre i det russiske rettssystemet.

Men samtidig har nå Remøy Havfiske gjennom Fiskebåt tatt kontakt med norske fiskerimyndigheter for om mulig å finne fram til en økonomisk fordeling for betaling av boten og de tap som selskapet har hatt på grunn av saken.

Skipper Ervik og generalkonsul Lindeman

Daværende norsk generalkonsul Ole Lindeman sammen med kaptein Kjetil Ervik om bord på Remøy i mai 2017

Foto: Bård Wormdal / NRK

Rederiet mener det var en saksbehandlingsfeil i Fiskeridirektoratet som gjorde at de havnet i den situasjonen som de gjorde, og at de derfor tar det som en selvfølge at norske myndigheter tar ansvar og ordner opp.

Samtidig som de har erkjent at de har et visst ansvar for selv å sjekke dokumentene ombord. I tillegg til boten på mer enn 8 millioner kroner, har rederiet også tapt et tilsvarende beløp fordi tråleren lå uvirksom i tre uker.

Kommunikasjonsrådgiver i Nærings og Fiskeridepartementet Halvard Wensel skriver i en e-post til NRK at det vil bli invitert til et møte, men det er ikke avklart når dette finner sted. Både Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har vært involvert i saken, og det eneste som er klart er at møtet blir på departementsnivå skriver Wenzel. Utover dette vil departementet ikke gi flere kommentarer i saken.

SISTE NYTT

Siste nytt