Vekst av lundefugl: – Men ingen nålevende får se Runde slik det en gang var

RUNDE (NRK): Sjøfuglene blir fulgt nøye med etter mange år med nedgang i flere av bestandene på Runde i Herøy. I år ser det bedre ut enn på lenge. Spesielt for den trua lundefuglen.

Alf Ottar Folkestad og Ingar Støyle Bringsvor på Runde

FUGLEVEKST: Ornitolog Alv Ottar Folkestad gleder seg over at lundefuglbestanden har vokst.

Foto: Gunhild Sætre / NRK

I flere år har det vært bekymring på grunn av matmangel og lite yngling hos lundefuglen, men i år er det mange tegn som peker i positiv retning.

Alv Ottar Folkestad, som er en av dem som kjenner fugleøya Runde best etter over 50 års observasjoner, forteller at lundefuglbestanden har vokst og mange unger er allerede sendt til havs.

– Det er et godt år. Og uten tvil det beste vi har hatt på mange år, sier fugleforskeren.

Langt mellom gode år

Ornitolog Alv Ottar Folkestad på Runde

Alv Ottar Folkestad gleder seg over at spesielt lundefuglen har hatt god tilvekst, og allerede har sendt mange unger til havs.

Foto: Remi Sagen / NRK

Det var på 70-tallet at sjøfuglbestandene begynte å minke. Men lundefuglen fant som regel mat likevel på Runde. Men etter 2005 ble det vanskeligere.

– Nå er det mange år siden sist det var en god sesong. Det første tegnet på at det er et godt år er at fuglene legger egg tidlig, sier han.

Lunde på Runde i juli 2015

Her er lunde på Runde litt tidligere denne måneden.

Foto: Ingar Støyle Bringsvor

Men selv om tilveksten i år har vært bra er det lenge til vi kan oppleve øya slik den var for 40–50 år siden. Mangfoldet er ikke slik det engang var. Folkestad tror ingen som er født i dag får oppleve fugleøya Runde slik den var på 60- og 70-tallet.

Faren ikke over

Lundefugl på Runde

Lundefuglen var engang den største arten på Runde, men både matmangel og andre farer har redusert bestanden kraftig.

Foto: Remi Sagen / NRK

Bestandene var på topp på 70-tallet og Runde hadde en av de største fuglekoloniene i landet. Men det var etter 2000 bestandene gikk drastisk tilbake på grunn av matmangel. I år har 60–70 prosent av parene ynglet. Ifølge Folkestad er ikke faren for lundefuglen over.

Tidligere var det rundt 500 000 individ på Runde. Nå er det langt færre. Blant annet krykkjene er nesten utrydda.

Ingar Støyle Bringsvor på Runde

Feltoperatør Ingar Støyle Bringsvor i Norsk Ornitologisk Forening sier at det ikke går like bra med krykkjene som det gjør med lundefuglen.

Foto: Remi Sagen / NRK

– Men lundefuglen har det bra. De har hatt en grei sesong. De har rikelig med mat, og det er god størrelse på fisken. Så det er i alle fall ikke matmangel det står på i år, seier feltobservatør Ingar Støyle Bringsvor.

– Er det grunn til å være mer optimistisk?

– Det er å dra det litt langt, men man kan heller ikke svartmale helt. Det går ikke an å friskmelde dem på en grei sesong. Enkelte av artene, slik som krykkja, er det bare 30–40 individ igjen i hele fuglefjellet.

Blir neppe det samme – i vår livstid

Bare 6–7 krykkjer ble født i år. Det vil ta lang tid før sjøfuglbestandene er like store som før.

Lundefugl på Runde

Fuglefjellet på Runde er det sørligste i Norge, og det mest artsrike sjøfuglstedet i Skandinavia.

Foto: Remi Sagen / NRK

– Det har nå gått nedover i 40 år, og for å bygge opp igjen det vil det nok gå fra 50–70 år, sier Folkestad.

Selv om det har vært god tilgang på for til lunden i år, er det andre farer som også truer ungene. Trusselen kan komme både fra lufta og bakken. Det er flere enn ørna som gjerne tar unger. Også observasjon av mink kan forklare hvorfor unger blir borte.