Hopp til innhold

Hallstein fanga romantisk augneblink på film

Hekkesesongen er i gang for fullt på Noregs sørlegaste fuglefjell. Midt mellom eit tusentals flaksande fuglar fekk fotografen auge på noko heilt spesielt.