Hopp til innhold

Politiet henlegger Top Gear-saken

Politiet på Nordmøre har henlagt Top Gear- saken. Top Gear-teamet var beskyldt for å ha kjørt i 244 kilometer i timen i en tunnel på Nordmøre. Politiet klarte ikke å bevise hvem som satt bak rattet.

Elbil i Atlanterhavstunnelen

Det var her i Atlanterhavstunnelen at et team fra Top Gear skal ha kjørt i 244 kilometer i timen.

Foto: Roar Halten / NRK

Politiet hevder overfor NRK at det ikke skal være tvil om de faktiske hendelsene, og fester lit til at en av Top Gears biler faktisk kjørte i 244 kilometer i timen gjennom Atlanterhavstunnelen. Men politiet klarer ikke å bevise hvem som kjørte bilen, eller å faktisk identifisere tidspunktet for når kjøringen skal ha skjedd.

Ove Brudevoll, påtaleleder i Nordmøre og Romsdal politidistrikt

Ove Brudevoll er politiinspektør i Møre og Romsdal politidistrikt.

Foto: Roar Halten / NRK

– Saken er henlagt på grunn av mangel på opplysninger om gjerningsmann. Politiet var ikke på stedet da kjøringen skjedde. Vi har innhentet dokumentasjon i ettertid. Vi har også avhørt vitner i sakens anledning. Men vi har ikke klart å bringe klarhet i nøyaktig tidspunkt for hendelsen eller hvem som kjørte, sier politijurist Ove Brudevoll til NRK.

Målinger fra sensorer

Det var den 22. juni i år at Statens vegvesen gjorde politiet oppmerksom på høy fart på riksveg 64, Atlanterhavstunnelen og Atlanterhavsvegen i Møre og Romsdal. De hadde gjort målinger i området i samme tidsrom som det populære tv-programmet gjorde opptak på stedet. Målingene viser hastigheter på mellom 170 og 180 kilometer i timen på Atlanterhavsveien. Inne i Atlanterhavstunnelen ble det målt opp mot 244 kilometer i timen.

Målingen er gjort med sensorer som ligger fast i veibanen og ingen fra Statens vegvesen eller politiet var til stede da målingene ble gjort. Vegvesenet har imidlertid rapportert målingene til politiet, som startet etterforskning.

– Det er åpenbart at det er kjørt for fort. Men det er tvil om hvilket kjøretøy som har kjørt på de aktuelle strekningene på de aktuelle tidspunktene. Dermed er det også tvil om hvem som har vært fører i kjøretøyene som har kjørt for fort. Vi har ikke klart å identifisere føreren, sier Brudevoll.

Programlederne i Top Gir, Chris Harris og Matt LeBlanc

Programlederne Chris Harris og Matt LeBlanc i Top Gear. Ingen av disse to skal ha vært i området da fartsgrensene ble overtrådt.

Foto: BBC

– Ikke tilstrekkelig sikkerhet

Brudevoll sier til NRK at det verken finnes overvåkingsbilder, video eller vitnebeskrivelser som kan gi en sikker bekreftelse av hvilke kjøretøyer og sjåfører som har vært involvert i fartsovertredelsene.

– Vi har ikke klart å få ut video. Men vi har avhørt vitner. Og det er mange som er involvert i opptakene. Men vi har ikke klart å skape tilstrekkelig sikkerhet rundt identifiseringen av biler, tidspunkt og personer gjennom de avhørene vi har gjennomført, sier Brudevoll.

– Men det er jo store, seriøse selskap som står bak opptakene. Har ikke de vært villige til å bidra med opplysninger?

– Vi har hatt et godt samarbeid med BBC. Ut over dette er det rett og slett mangel på dokumentasjon som gjør at saken henlegges. Det kreves en relativt høy grad av sikkerhet for å kunne reise en straffesak. I dette tilfellet foreligger det ikke dokumentasjon som gjør at vi kan kjøre en sak, sier Brudevoll.