NRK Meny
Normal

Pasienter blir fraktet med ambulanseflyet uten skriftlig informasjon

Fylkeslegen har nå bedt Helse Møre og Romsdal svare på hva som blir gjort for å løse problemet. Manglende pasientinformasjon ved transport med ambulanseflyet fører til en svært utrygg arbeidssituasjon, mener foretakstillitsvalgt Charles Austnes.

Ambulansefly

Pasienter blir fraktet med ambulanseflyet fra Ålesund uten at det følger med skriftlig informasjon om pasienten i følge en henvendelse som er gjort til fylkeslegen i Møre og Romsdal.

Foto: Luftambulansetjenesten

Det er foretakstillitsvalgt Charles Austnes i Helse Møre og Romsdal som har tatt opp saken med fylkeslegen i Møre og Romsdal.

Austnes viser til et brev fra seksjonslederen for ambulanseflyet ved anestesiavdelinga som har mottatt flere henvendelser fra flysykepleiere i Ålesund.

Utrygg arbeidssituasjon

Her blir det pekt på at det er et problem at pasienter blir fraktet med ambulanseflyet uten at det følger med skriftlig informasjon om pasienten.

«Jeg har fått flere henvendelser fra flysykepleiere i Ålesund, om at pasienter ankommer flyplass/ambulanseflyet, uten annen dokumentasjon enn en pasientkurve. Dette har blitt et økende problem etter at epikriser/legepapirer/sykepl. rapporter kan sendes elektronisk innen RHF Helse Midt-Norge

«Når flysykepleiere ikke har noen pasientopplysninger å forholde seg til under transporten, kan det oppstå situasjoner som ikke burde forekomme og flysykepl. får en svært utrygg arbeidssituasjon».

– Tar henvendelsen alvorlig

Mariann Hagerup Gammelsæther

Medisinsk fagsjef Mariann Hagerup Gammelsæther.

Foto: Helse Møre og Romsdal

Henvendelsen har ført til bekymring hos fylkeslegen i Møre og Romsdal som har bedt om fra helseforetaket. Medisinsk fagsjef Mariann Hagerup Gammelsæther sier Helse Møre og Romsdal er i gang med å kartlegge situasjonen.

– Vi tar selvfølgelig denne henvendelsen alvorlig, og vi er nå i ferd med å kartlegge eksisterende prosedyrer, rutiner og praksis i forhold til dette. Ut fra det vi kommer frem til vil vi gi en tilbakemelding til fylkeslegen, sier Mariann Hagerup Gammelsæther.

– Er dette er stort problem?

– Det er vanskelig for meg å svare på akkurat nå siden vi ikke har fått resultatet fra den kartlegginga. Når vi har gitt en tilbakemelding til fylkeslegen så er det litt lettere å si noe mer om det, sier Gammelsæther.

– Et økende problem over hele helse-Norge

Charles Austnes

Foretakstillitsvalgt Charles Austnes (i midten) mener manglende pasientinformasjon ved transport med ambulansefly er et generelt problem.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

I en ny henvendelse fra foretakstillitsvalgt Charles Austnes presiserer han at sykehuset i Ålesund ikke er noe verre enn andre sykehus, og viser til at blant annet St.Olavs kommer dårligere ut.

Austnes skriver i brevet til fylkeslegen at han ønsker å sette fokus på et generelt problem.

«....det er ingen gode eller mindre gode sykehus når det gjelder denne praksisen , det er et problem som øker over hele helse-Norge. Derfor anbefaler jeg at det settes fokus på dette problemet i en henvendelse til alle sykehus i landet, som en påminnelse.»