Ørsting blir ny Statoil-sjef: – Vil ikke ha jobben på permanent basis

Ørstingen Eldar Sætre (58) trer inn i rollen som konstituert konsernsjef i Statoil etter at Helge Lund sa opp sin stilling med umiddelbar virkning.

Eldar Sætre

Eldar Sætre har lang fartstid i Statoil, og har tidligere bekledd stillingen som økonomi- og finansdirektør.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Helge Lund slutter på dagen i Statoil, og starter i den nye jobben i BG Group i mars 2015.

Derfor trer Eldar Sætre fra Ørsta inn som konstituert konsernsjef. Det melder Statoil selv på sine sider

– Statoil er et sterkt selskap som er godt rustet, sier Sætre, som legger til at han ikke vil ja jobben på permanent basis.

Han sier han skal styre selskapet i en overgangsperiode etter målene Statoil har satt.

– Sætre blir forsterkning

På onsdagens pressekonferanse sier Lund at Sætre kommer til å bli en forsterkning i Statoils ledergruppe.

– Eldar kjenner hver krik og krok av dette selskapet, og har stor tillit i organisasjonen. Jeg tror lederskiftet heller blir en forsterkning enn en svekking av Statoils evne til å gjennomføre programmet.

Lang fartstid

Helge Lund, konsernsjef i Statoil

SLUTTER: Helge Lund har vært konsernsjef i Statoil siden 16. august 2004. Nå slutter han i stillingen, og Eldar Sætre overtar med umiddelbar virkning.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Sætre har vært en del av Statoils konsernledelse siden 2003, som økonomi- og finansdirektør (CFO) til 2010.

Siden den gang har han også fungert som leder for forretningsområdet Markedsføring, prosessering og fornybar energi (MPR).

– Sikker og effektiv drift er min fremste prioritet. Samtidig står industrien overfor krevende utfordringer og vi er godt i gang med et omfattende forbedringsarbeid for å styrke vår konkurransekraft. Dette arbeidet vil sikre Statoils langsiktige muligheter og verdiskaping, sier Sætre i en pressemelding fra konsernet.

Ansvarlig for omlegging

Eldar Sætre var sentral under børsnoteringen av Statoil og fusjonen med Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet.

Han var ansvarlig for omleggingen av markedsstrategien for naturgass i Europa, og har ledet omstillingen ved selskapets landanlegg.

Som konstituert konsernsjef vil Eldar Sætre ha en grunnlønn på 5,7 millioner kroner. Han deltar i tillegg i Statoils program for variabel lønn og langtidsinsentivordning, med vilkår på linje med avtroppende konsernsjef.

Tor Martin Anfinnsen er konstituert i Eldar Sætres rolle som konserndirektør for forretningsområdet Markedsføring, prosessering og fornybar energi.

Tviler på Sætre

Pareto-analytiker Trond Omdal tror ikke konstituert konsernsjef Eldar Sætre blir sittende i sjefsstolen lenge.

– I og med at de har satt i gang et søk etter ny toppleder, er det nok mest sannsynlig at de tar en annen. Helge Lund har selv sagt at den dagen han slutter er ett av suksesskriteriene å få en intern kandidat til å overta, sier Omdal til NTB.